Gøy med opphavsrett

Kunsthistoriker og foreleser Halvor har både oversikt over eget fagfelt, og opphavsretten tilhørende de tingene han foreleser om. Og er han i tvil, så finner han ut mer på DelRett.no. Kanskje han burde CC-lisensiert kunsten sin?

Hva har jeg lov til å bruke?

Kan jeg vise spillefilm for elevene/studentene mine?

Kan jeg fritt kopiere og bruke tekster fra internett?

Kan jeg legge inn bilder av kunstverk i presentasjonen min?

Lyd

Kan jeg legge ut ett musikkstykke i læringsplatformen?

DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser.
Svar er utarbeidet av advokatfirmaet Wikborg | Rein
Sidene drives av Senter for IKT i utdanningen og Norgesuniversitetet, Tromsø.