Gøy med opphavsrett

Det er ikke alle som tar den teknologiske utviklingen med like stor letthet eller ro. Bjørnar, lærer i videregående har et heller avkjølt forhold til nyvinninger.

Hva har jeg lov til å bruke?

Om bruk av tv og film i undervisning

Om bruk av trykt og digital tekst i undervisning

Om bruk av bilder og kunst i undervisning

Lyd

Om bruk av musikk og radio i undervisning

DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og bruk og deling av digitale læringsressurser.
Svar er utarbeidet av advokatfirmaet Wikborg | Rein
Sidene drives av Senter for IKT i utdanningen og Norgesuniversitetet, Tromsø.