Om opphavsrett

Opphavsrett er en tidsbegrenset rett som forfattere, komponister, skapende kunstnere og andre opphavsmenn har til sine verk. Opphavsretten reguleres først og fremst av åndsverkloven.

  • Den som skaper verket har opphavsretten.
  • Opphavsretten beskytter verkets utforming, ikke verkets innhold. Ideer, kunnskap eller metoder som sådan er altså ikke vernet av opphavsretten.
  • Opphavsretten oppstår samtidig med at verket blir skapt. Det trengs ingen registrering eller copyright-merke
  • Opphavsmannen har rett til å bli navngitt (evigvarende rett), og det skal henvises til kilden
  • Inngrep i disse rettighetene krever hjemmel i lov eller avtale

For deg som vil lære mer (eksterne lenker)