Du er her

Spørsmål

Hva er vernetid?

Advokaten svarer

Vernetid er den tiden rettighetene til et kunstverk, et dikt, en film, fremføring av en sang osv. er vernet. Etter utløpet av vernetiden er det fritt frem å bruke og kopiere verket eller fremføringen for alle, uten å måtte be rettighetshaveren om lov eller betale for bruken. Selv om vernetiden er utløpt, har opphavsmannen krav på å bli navngitt. Det er også noen grenser for hvordan verket kan brukes - det skal ikke brukes på en krenkende måte ("klassikervernet").

Vernetiden varierer i forhold til de ulike rettighetene:

  • Åndsverk er vernet i 70 år etter det året opphavsmannen døde. For verk med flere opphavspersoner, slik som film, er vernetiden 70 år etter den lengstlevende opphavspersons død.
  • Utøvende kunstneres prestasjoner og opptak av utøvende kunstnere, lydopptak, film og kringkasting er vernet i 50 år etter at fremføringen fant sted eller opptaket ble offentliggjort.
  • Fotografier som ikke har vern som åndsverk er vernet i 15 år etter utløpet av fotografens dødsår, men uansett i minst 50 år etter at bildet ble tatt.
  • Kataloger og databaser er vernet i 15 år etter de ble fremstilt eller offentliggjort.

Vernetid gjelder også for verk med ukjent opphavsperson.

Det er også andre verk som åpner for fri bruk, enten der vilkårene er avklart på forhånd gjennom en Creative Commons lisens, eller satt i det fri - Public Domain/offentlig eiendom. En behøver heller ikke avklare med rettighetshaveren ved sitering, men husk alltid referanser og henvisninger.