Du er her

Spørsmål

Kreves det samtykke fra foreleser dersom en høgskole ønsker å bruke Lync som kommunikasjonsmiddel i en forelesning (nettbasert undervisning)? Det gjøres ikke opptak av disse forelesningene.

Advokaten svarer

Slik vi forstår verktøyet Lync skjer det en utveksling av lyd og bilde i sanntid mellom deltagere i en lukket gruppe, hvor deltagerne enten inviteres inn eller ber om å få være med og må aksepteres av den som er ansvarlig. Den enkelte deltager og foreleseren må derfor gjøre en aktiv handling for å bruke verktøyet, og de som deltar vil være identifisert. Vi forstår det også slik at det ikke vil gjøres opptak av disse forelesningene, slik at det ikke vil være mulig å få tilgang til dette etter at forelesningen er over. Dette i motsetning til webcast som vil være tilgjengelig på nettet slik at enhver kan få tilgang uten at dette gjøres kjent for den som er filmet.

 

I og med at foreleseren må gjøre en aktiv handling for å ta i bruk Lync, og også aktivt enten må invitere eller på forespørsel akseptere studentene som deltar i gruppen mener vi det ikke bør være nødvendig med et ytterligere samtykke.