Ansatt og arbeidsgiver

Avtalelisens er avtalar som blir inngått mellom ein brukar (t.d. ein skule) og ein rettshavarorganisasjon (t.d. Kopinor) om at brukaren til dømes skal få lov til å kopiere bøker til undervisninga.

Utgangspunktet er at den som har laga undervisningsressursane, har opphavsretten til dei. Opphavsrettane omfattar retten til å avgjere kor vidt ressursane skal publiserast og korleis det skal skje. 

Utgangspunktet er at den som har laga materialet, har opphavsretten til det. Dersom arbeidsgjevar ynskjer å få overta opphavsretten til materiale som undervisarar har laga, må dette i utgangspunktet regulerast i ein avtale. 

Det krevjes samtykke frå førelesar både for å kunne ta opptak av førelesninga og for å kunne gjenbruke det offentleg. Trengs det i så fall samtykke frå den aktuelle førelesaren og fra alle dei studentane som kan ha blitt filma?

Arbeidsgjevar kan be undervisningspersonalet om å dele ressursar dei har rettane til, men arbeidsgjevar kan ikkje gje det til andre eller publisere det utan at det er avtalt med den tilsette. Opphavsretten oppstår hjå den som har laga materialet