Her finner du digitale undervisningsressurser

Publisert 21. september 2010, oppdatert 25. februar 2016

I denne oversikten finner du noen av de mange ressursene som etterhvert er åpent tilgjengelig på nett og som fritt kan brukes i undervisning. Ressursene er gratis og mange er merket med Creative Commons-lisens og kan benyttes helt fritt. Men bruken kan også være regulert av lisenser som i så fall er henvist til i den enkelte ressurs.
 

Ressurser for høyere utdanning

 • onlinecollegeclasses.com A free compendium of educational multimedia content from around the web.
 • doaj.org – Directory of Open Access Journals
 • Ted – inspirerende videoer av foredrag og forelesninger, og som du kan vise eller distribuere fritt i ikke-kommersielle sammenhenger, så lenge du refererer til TED og ikke endrer innholdet
 • Academic Earth - forelesninger og kursrekker fra verdens ledende universiteter
 • MIT open courseware – gratis læringsressurser fra MIT
 • Google Scholar – søk etter vitenskapelige artikler og utgivelser; der utgiver har gitt tilgang til dokumentet i fulltekst, er dette tilgjengelig
 • openaccess.no - de åpne forskningsarkivene
   

Universitets- og høgskolebibliotekene har dessuten tilgang til mange tusen elektroniske tidsskrifter og e-bøker, og som er fritt tilgjengelig i fulltekst for ansatte og studenter. Sjekk med ditt universitet/ din høgskole.

Ressurser for grunnopplæringen

 • NDLA – gratis og fritt tilgjengelige læringsressurser i mange fag - for videregående opplæring, lisensiert under Creative Commons
 • Moava.org – her finner du blant annet samlinger av bilder, musikk, film og lyder som er klarert for gjenbruk
 • Viten.no – gratis læringsressurser innen naturfaglige emner, for ungdomstrinnet og videregående skole, lisensiert under Creative Commons.
 • Matematikk.org – læringsressurser innen matematikk, for 1.-13. trinn
   

Generelle ressurser – for alle

 • DelogBruk – et community og delingsarena for for lærere, pedagoger og andre med interesse for sosial web, IKT og skole. ressurser etc
 • Open Educational Resources (OER) – åpne ressurser, verktøy, communities etc. 
 • Wikimedia Commons - et mediearkiv med læringsressurser som bilder, film etc.
 • Kunnskapsressurser fra UiO – ordbøker, musikksamlinger og andre læringsressurser, for både høyere utdanning og grunnopplæringen
 • Bokhylla.no  Nasjonalbibliotekets digitale samling av bøker utgitt i Norge på 1690-, 1790-, 1890- og 1990-tallet, tilgjengelig i fulltekst. Tjenesten er gratis, og bøker som ikke er rettighetsbelagte kan fritt lastes ned til din egen PC.
 • KUB Kunsthistorisk billeddatabase (forutsetter Feide-pålogging)
 • Jamendo - gratis musikk lisensiert under Creative Commons
 • Soundclick - nettverk for musikkdeling
 • The freesound project – gratis tilgang til alle mulige typer lyder, lisensiert under Creative Commons
 • FreePhotoBank – over 6.000 fotografier lisensiert under  Creative Commons
 • Flickr.com – bilder og videoer fra nettbrukere over hele verden, gjerne lisensiert under en Creative Commons-lisens som tillater gjenbruk i ikke-kommersielle sammenhenger og så lenge fotografen blir kredittert. Mange er ”some rights reserved”, f eks at det kun er lov fritt å gjenbruke bildet slik det er – ikke endre på det.
 • Commons – en tjeneste under Flickr med fritt anvendelige bilder, som enten er falt i det fri (utløpt copyright) eller som institusjoner har frasagt seg copyright-rettighetene til. Mange historiske fotos fra offentlige museer og samlinger. 
 • Burningwell – samling av public domain-fotografier donert av fotografer fra hele verden, er gratis og kan brukes fritt
 • Blip.tv – et nettverk for deling av video, både copyright- og creative commons-lisensiert.
 • NRKbeta- tips om gratis musikk til produksjonene dine

 

Søkemotorer og communities

 • YouTube Edu – her kan du søke blant et stort antall læringsressurser, blant annet foredrag fra mange amerikanske universiteter.
 • Itunes u – Apples distribusjonsløsning for digitale læringsressurser
 • Open Educational Resources (OER) – samlinger og communities for åpne ressurser og læringsverktøy. 
 • Open courseware consortium – søk i drøyt 3000 åpne læringsressurser og kurs, på 7 språk og fra 40 universiteter verden rundt
 • CC Search – en engelsk søkemotor som hjelper deg å finne verk som bruker Creative Commons-lisenser.

 Bidra til å gjøre denne oversikten bedre!
Det kommer stadig til nye tjenester for åpne innholdsressurser, og mange av disse kan ha relevans for undervisningsformål. Kjenner du til noen læringsressurser du har hatt god nytte av, eller som du mener andre undervisere bør vite om? Gi redaksjonen et tips.