Vise film i undervisningen

Publisert 11. juni 2012, oppdatert 13. juni 2017

Vise film i undervisningen

Film er et medium som er godt egnet til å formidle et budskap, og er aktuelt i mange sammenhenger i skole og høyere undervisning. Film kan være mange ting – f eks fjernsynsprogram, YouTube-videoer, spillefilm/kinofilm. Film kan også være aktuelt å benytte som et element (f eks en kort filmsekvens) i et mer omfattende undervisningsmateriale.

Slik gjør du det

 • Direkteavspilt film (såkalt streaming) fra Internett er en lettvint løsning, og kan tilby mye materiale som egner seg i undervisningssammenheng. Spesielt kan nevnes ressurser som er tilrettelagt for undervisning, slik som forelesningsdatabasen TED (www.ted.com), YouTube Edu (www.youtube.com/education) eller NRK Skole (www.nrk.no/skole). Sistnevnte er et klipparkiv fra NRKs radio- og fjernsynsarkiver, tilrettelagt for elever og lærere i grunnopplæringen. Klippene er bl.a. indeksert etter læreplanmål.
 • Ønsker du å bygge inn filmsekvenser i en nettside eller annen produksjon, tilbyr flere Internett-filmtjenester en innbyggingskode. Direkteavspilt film du finner på nettet kan være ulovlig fremført. Derfor bør du forsikre deg om at rettighetene til fremføring av innholdet (f eks musikken) kommer tydelig fram i filmen. Kontakt eieren av filmen dersom du er i tvil – før du bygger den inn i din produksjon. 
 • Det finnes også filmressurser som er Creative Commons-lisensierte som kan lastes ned til egen PC. Dersom lisensen tillater bearbeidelse, kan du innarbeide enkeltsekvenser av filmen i ditt undervisningsmateriale.  
 • Når det gjelder kringkastet filmmateriale er det vanskeligere.
  • Til undervisningsformål kan det gjøres opptak av NRK1, NRK2 og NRK3, samt en rekke andre kanaler. Det er ikke lov å gjøre opptak av spillefilmer og filmverk som er i handelen, vises på kino eller til utleie. Se Norwacos avtaler om bruk i undervisning   
  • Alle fjernsynsopptak og bruk av opptak som ikke er omfattet av gjeldende avtaler mellom Norwaco og skolene/undervisningsinstitusjonene, må avklares særskilt med rettighetshaverne til programmet/filmen og det aktuelle fjernsynsselskapet.
 • Skal du vise spillefilm må skolen eller institusjonen ha avtale med det aktuelle lisensselskapet. MPLC Norge (www.mplc.no) og Norwegian Film AS (www.norwegianfilm.as) dekker sammen de fleste filmselskaper i verden. 
 • For grunnopplæringen gjelder at visning av en spillefilm som del av undervisningen i en skoleklasse er å oppfatte som “privat bruk” og fordrer derfor ikke avtaler eller avklaring med rettighetshaverne.  
 • Det er også slik at film kan siteres i medhold av sitatregelen i åndsverksloven. Det betyr at du kan bruke korte filmklipp i tilknytning til det som sies i undervisningen, enten ved at dere diskuterer det filmklippet som fremføres, eller filmklippet brukes for å illustrere eller understreke et poeng i det som sies.

Vil du vite mer

Copyright Colourbox