Bilder og kunst

Publisert 14. september 2010, oppdatert 14. desember 2020

Du har lov til å

 • bruke foto du har tatt selv så lenge eventuelle personer som er avbildet har gitt sitt samtykke dere slik samtykke er nødvendig, og fotoet ikke er av andres verk eller foto
 • ta skjermdump fra nettsider og filmer til bruk i presentasjoner, undervisning e.l. i klasserommet når det er innenfor sitatretten
 • bruke bilder fra nett og bøker i klasserommet innenfor Kopinoravtalen
 • bruke bilder som er «falt i det fri» (f.eks Munchs maleri) eller som er publisert med åpen lisens for gjenbruk, f.eks. Creative Commons 

Du har også lov til å

 • dele andres bilder på internett – eller gjøre de tilgjengelig for alle på annen måte – dersom du har fått tillatelse fra rettighetshaver(ne)
 • bruke fotografisk verk (åndsverk) fritt – dersom fotografen har vært død i 70 år eller mer, f.eks Munchs malerier
 • bruke fotografisk bilde (som ikke er åndsverk) fritt – dersom fotografen har vært død i 15 år, og det er mer enn 50 år siden bildet ble tatt
 • bruke fotografier av kunstverk (for eksempel av malerier) – dersom vernetiden for både kunstverket og fotografiet er utløpt

Du har også lov til innenfor avtale med Kopinor å

 • kopiere bilder til bruk i undervisning fra utgitte publikasjoner som bøker, tidsskrifter og åpne nettsider
 • kopiere, lagre, bruke og sende slike bilder til elever og kollegaer ved din skole for intern bruk

Du har ikke lov til å

 • kopiere originaleksemplar av bildekunst og foto
 • publisere kopier av andres materiale eksternt (for eksempel internettet)
Vernetid

Alle åndsverk har en vernetid, som regel 70 år etter opphavsmannens død. Etter denne tiden er åndsverk som hovedregel i det fri. Det er unntak fra bestemmelsen, så du må selv sjekke når du er i tvil. Noen viktige bestemmelser er

 • åvl kapittel 4 – Opphavsrettens vernetid
 • åvl §48

 

To typer vern av fotografier

Åndsverksloven skiller mellom to typer vern av fotografier:

 1. Vern av fotografier som åndsverk. Fotografiske verk har fullt vern. Jfr. Åndsverksloven §1.
 2. Vern av fotografiske bilder som ikke regnes som åndsverk. Fotografiske bilder er også vernet i åndsverksloven, men vernetiden er kortere. Jfr. åvl. §43a

Tillegg for høyere utdanning

Innenfor avtale med Bono

har du lov til å 

 • gjengi kunstverk som er i Bonos database i digitale læremidler til bruk i undervisning
 • fotografere eller skanne et kunstverk som er i Bonos database for å dele det digitalt
 • laste ned verkene for skjermvisning og utskrift til bruk i egen undervisning
 • gjengi kunstverk i student- og forskningsarbeider 

har du også lov til å

 • lage adgangsbeskyttede databaser med kunstverk som er i Bonos database til bruk i undervisningen. Opprettelse av slike databaser skal rapporteres til BONO. 
 • gjøre kunstverk tilgjengelig for studenter og ansatte i lukkede/passordbeskyttede nettverk, via e-post, ved fremvisning på skjerm eller et digitalt lagringsmedium 
 • bruke bilder du finner på internett  - dersom du har fått tillatelse
 • gjengi kunstverk i student- og forskningsarbeider, for eksempel prosjektarbeid, innleveringsoppgaver, eksamensbesvarelser og doktorgradsarbeider

har du ikke lov til å 

 • gjøre kunstverk tilgjengelig i andre publiseringsformer, for eksempel trykt publikasjon for utgivelse
 • digitalisere foto av kunstverk uten tillatelse fra fotografen 
 • kopiere fra digitalt materiale som er ment for kjøp, som kommersielle bildearkiver, eller ellers strider med vilkårene for nettsidene

Bilder er

 • tegninger
 • grafiske fremstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller teknisk art
 • kart
 • bilde av maleri, skulptur og annen billedkunst, bygningskunst og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri
 • fotografiske verk og bilder