Bruke musikk i film og bildefortellinger

Publisert 15. juni 2012, oppdatert 30. september 2019

Bruke musikk i film og bildefortellinger 

Elev- eller studentarbeider omfatter ofte det å lage video eller bildefortellinger, og det kan da ofte være ønskelig å sette musikk til produksjonen Som utgangspunkt kan du imidlertid ikke bruke musikk som andre har laget og spilt inn uten at det foreligger et avtalemessig grunnlag for det.  Bruker du musikk som er publisert under en fribrukslisens, er gjenbruk imidlertid  forhåndsklarert.

Slik gjør du det

 • Vurder kostnadene: Det er generelt dyrt og omstendelig å bruke andres musikk. Vurder derfor alltid først å bruke musikk utgitt under fribrukslisenser, eller om du eventuelt kan lage egen musikk. 
 • Velg musikk du uten videre kan gjenbruke: Du finner mye musikk fra artister som utgir musikk under en Creative Commons-lisens. Du kan lete etter slik musikk for eksempel i freemusicarchive.org eller www.opsound.org. Bruk av CC-lisensiert musikk er et trygt valg dersom du vet at produksjonen skal legges ut på en åpen nettside. Husk å angi den aktuelle CC-lisensen i presentasjonen før du publiserer den. 
 • Kjøp tidsbestemt bruk: Det finnes leverandører av såkalt royalty-free musikk (se f. eks. på www.jamendo.com). Du kjøper bruksretten for en spesifikk tidsperiode. Bruk av en spesifikk bakgrunnsmusikk i en elev- eller studentproduksjon som ligger åpent på et nettsted, koster typisk 2-300 kr pr år. 
 • Lag egen musikk: Vurder eventuelt om du kan lage musikken selv. Fremfører du egenkomponert musikk trenger du ikke å kontakte noen, og du kan gjøre hva du vil med arbeidet. Det kan følge med musikkprogramvare med datamaskinen (f. eks. Garageband for Mac), og du finner mye programvare på nettet. Noen av disse er gratis, slik som FL Studio (www.flstudio.com) og Traktor DJ Studio (www.native-instruments.com), mens andre koster noe – f. eks. Reaper (www.reaper.fm) som finnes for både PC og Mac og Music Maker (http://www.magix.com/no/music-maker/) for PC. Cakewalk (www.cakewalk.com) og en rekke andre har programvare profesjonelle benytter.
 • Innhent tillatelse: Dersom du likevel vil bruke musikk utgitt av andre, som ikke er utgitt under fribrukslisens, må du innhente tillatelse dersom arbeidet skal gjøres åpent tilgjengelig på Internett eller på annen måte brukes offentlig. Du må regne med å måtte betale. Kontakt NCB/TONO som avklarer prisen; for tiden er den kr 12,70 per sekund for (nordisk) musikk brukt i film som legges åpent på Internett. For ikke-nordisk musikk kontakter NCB/TONO musikkforlaget for å avklare pris. Det er tre ting som er viktige i den sammenheng:
  • Hvem som har skapt musikken. Ved å kontakte NCB/TONO får du tilsendt søknadsskjema. Har komponist og tekstforfatter til originalstykket vært død i mer enn 70 år, kan du fritt framføre musikken i ditt elev- eller studentarbeid.
  • Hvem som har produsert musikken og medvirket på innspillingen. Når du har fått tillatelse fra opphavspersonene, må du selv (dette gjør ikke NCB/TONO for deg) også få tillatelse fra plateselskapet og artistene som har utgitt den produksjonen du har tenkt å kopiere. Disse har nemlig egne rettigheter i innspillingen. Husk at du kan måtte gjøre dette selv om selve verket har falt i det fri (opphaveren har vært død i over 70 år), dette fordi innspillingen kan være av nyere dato og produsentens og artistenes rettigheter lever sitt eget liv.
  • Hvordan du har tenkt å bruke den. Innhent tillatelse dersom du har tenkt å legge ut produksjonen åpent på nettet, eller dersom du vil dele produksjonen din med med elevene i læringsplattformen. Er produksjonen derimot en del av undervisningen – altså undervisning i filmproduksjon – og slettes etter lærerens vurdering, trenger du ikke å innhente tillatelse. Film som legges ut åpent på nettet bør generelt legges ut som streaming, dvs. at den ikke kan lastes ned. Nedlastingsmulighet innebærer høyere vederlag til rettighetshaverne.
 • Remiksing kan være morsomt: For å remikse andres musikk må man få tillatelse direkte fra hver enkelt rettighetshaver. Her kan ikke NCB/TONO bistå deg. CC-merket musikk utgitt under en av lisensene som tillater bearbeidelse, kan remikses. 
 • Krediter utøverne: Bruker du musikk som venner eller familiemedlemmer framfører, må du kreditere dem i “rulleteksten” i produksjonen din.

 

Vil du vite mer

Wize Music - CC BY-NC-ND 2.5 wizerecords.com