Creative Commons

Publisert 24. september 2010, oppdatert 4. november 2015

Materiale merket med Creative Commons kan gjenbrukes. Creative Commons er en internasjonal organisasjon med mål å fremme en delingskultur.

Creative Commons har definert noen lisenser som regulerer tilgjengeliggjøring, fremføringer og bearbeidelser av åndsverk – og gjør det mulig for opphavsmannen å gi brukere rettigheter til å bruke et vernet verk eller andre frembringelser uten at det må inngås individuelle avtaler med dem. Teknisk sett er en Creative Commons-lisens en avtale direkte mellom opphavsmannen og brukeren, om fri sekundærbruk av verk. Ved hjelp av lisensen kan også opphavsmannen tydelig forbeholde seg visse rettigheter. For eksempel kan opphavsmannen beholde retten til kommersiell bruk, mens ikke-kommersielle brukere får anledning til å skape nye, avledede verk. Creative Commons oppsummeres gjerne med setningen: «noen rettigheter er reservert rettighetshaver».

Creative Commons opererer med fire ulike lisenselementer. Hvert lisenselement angir et vilkår, som kan være påbudt, forbudt, eller tillatt. Hvert lisenselement har et standardikon (språkuavhengig), et standardnavn (som vi har oversatt til norsk), og en standardforkortelse på to bokstaver (som ikke skal oversettes). Lisenselementene kan kombineres på bestemte måter (ikke alle kombinasjoner er tillatt), noe som gir i alt seks ulike lisenstyper. Bortsett fra lisenselementet «Navngivelse» som er obligatorisk, kan opphavsmannen velge å legge til de andre tre lisenselementene. 

De seks ulike lisensene utgjør grunnlaget for Creative Commons og er beskrevet på de norske Creative Commons-nettsidene. Som det fremgår har hver av lisensene også et standardikon, et navn og en forkortelse. For hver av lisensene finnes det også en oversiktlig og lesbar oppsummering av hva den tillater (såkalt Commons Deed) og en juridisk lisenstekst som legges til grunn dersom det oppstår en tvist i samband med bruk av et lisensiert verk. Det finnes også maskinlesbare versjoner av lisensene, som kan leses og gjenkjennes av søkemotorer og annen programvare. Mer om Creative Commons-lisensene og hvordan de fungerer, finner du her:

Ulike CC-lisenser CC Public domain, Pixabay.com