Elevguide

Publisert 20. juni 2016, oppdatert 24. november 2020

Hvilke regler gjelder når du skal lage og dele skolearbeidet ditt?

 

 

 

 

 

Denne elevguiden er skrevet for elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Opphavsretten beskytter det forfattere, filmskapere, komponister og fotografer etc. har laget. Når du selv skaper slike frembringelser, for eksempel presentasjoner, videoer, websider, musikk og tekster, får du automatisk opphavsrett til det du har skapt. Opphavsretten beskytter mot at andre kan bruke materialet uten din tillatelse.

Dele for klassen eller åpent på nett?

Når du lager et digitalt produkt, f. eks. en presentasjon, bruker du ofte tekst, bilder, musikk og filmer etc. som andre har laget. Dette kan være ressurser du har funnet på nettet eller som lærer eller andre har delt med deg. Hvis du kun skal vise presentasjonen for klassen eller bruke materialet i en innlevering, trenger du vanligvis ikke be om tillatelse. Hvis du (også) skal legge det du har laget åpent ut på nett, må du derimot normalt ha tillatelse.

Bruk og merk ressurser på riktig måte

I løpet av skoletiden kommer du mest sannsynlig til å lage noe du legger ut på nett. Det kan for eksempel publiseres på en wiki, en blogg, på skolens nettside eller på sosiale medier. Kanskje har du lyst til å legge ut en film du har laget. Da må du være sikker på at du har nødvendige tillatelser fra dem som har rettigheter til ressursene du har med i produktet ditt.
Du må være spesielt oppmerksom hvis det du vil publisere inneholder lyd- eller filmklipp, f.eks. fra en låt eller fra en film eller TV- serie. Her er det viktig at du har nødvendig tillatelse fra rettighetshaver.
For innhold du har hentet fra kommersielle tjenestetilbydere, kan innhenting av tillatelse være ne komplisert affære. Det finnes imidlertid en rekke nettsteder der man kan finne musikk og film som allerede er klarert for gjenbruk, gjennom såkalte fribrukslisenser. Se avsnittet "Søk etter innhold med CC-lisens". Der får du tips til hvordan du kan finne filmklipp og musikk du kan bruke fritt.
Ressurser du kan bruke og dele uten å betale eller spørre om tillatelse fra opphavspersonen, er lisensiert med en fribrukslisens. Den mest vanlige fribrukslisensen heter Creative Commons (CC). Når du skal bruke innhold som er underlagt Creative Commons-lisens, må du sjekke hva slags regler som gjelder for innholdet. Det finnes nemlig ulike typer CC-lisenser, med ulike vilkår for bruk. Her er et eksempel på et bilde fra tjenesten 500px.com:
 

Skjermbilde fra 500px.com

Som du ser, fremgår det av teksten at du, ved å laste end dette bildet, aksepterer et sett med bruksvilkår («terms and conditions») som regulerer hva du har rett til å gjøre med bildet. Kjernen i alle CC-lisenser er en adgang til gjenbruk, men det er knyttet visse vilkår til denne brukstillatelsen. Ovenfor har vi satte en rød ring rundt angivelsen av hvilken type lisens dette bildet er tilknyttet. Denne lisensen er angitt ved bokstavkoder og symboler:

  • Bokstavkoden "BY"  og menneskesymbolet er koder for et krav til navngivelse. Det betyr at du må oppgi navnet til opphaveren når du bruker bildet, i dette tilfellet Ernesto Pletsch.
  • "NC" og symbolet dollartegn med strek over er koder for "Non Commercial". Det betyr at du ikke har lov til å bruke bildet på en måte som er innrettet mot å tjene penger på bildet.

Om du oppfyller disse vilkårene, har du tillatelse til å bruke bildet fritt, herunder f.eks. ved å publisere det på nett som del av noe du selv har laget.
Når du finner CC-lisensiert innhold, vil du på denne måten også finne detaljer om hva slags CC-lisens som gjelder. Det finnes mange ulike søkebaser hvor kan du finne filmer, bilder, musikk og tekster med fribrukslisenser. Her får du tips om noen av dem.

Søk etter innhold med CC-lisens

 

Bildesøk på Google

I innstillinger for søket kan du velge bruksrettigheter og krysse av for ressuser som er merket for gjenbruk.

 

Creative Commons egen samleside

På creativecommons.org kan du finne CC-lisensierte ressurser på de mest kjente søkebasene.

 

Du kan også søke direkte på de mest kjente ressurssidene:

På alle disse tjenestene kan du gjøre søkevalg som gir deg treff med den CC-lisensen du ønsker.

 

YouTube og Vimeo

På både YouTube og Vimeo kan du velge å bare få se treff på videoer som har CC-lisens.

Skjermbilde fra youtube.no

 

Tjenester som YouTube og Vimeo tilbyr også innbygging (embed) av videoer som ikke har CC-lisens. Vanligvis er det greit å bruke slikt innhold, fordi man da må anta at tjenesten har klarert innholdet for slik bruk. Samtidig har du et eget ansvar for å sjekke at innholdet ikke bryter med opphavsrett, for eksempel ved bruk av musikk som ikke er klarert.

 

Moava sine ressurser for bilder, musikk, lyder og video

På Moava.org sin nettside kan du også finne CC-lisensierte ressurser.

Søk i Moava sin lenkesamling for CC-lisensierte ressurser.

Skjermbilde fra Moava sin samling med ressurser

Merking av egne produkter

Du har som nevnt automatisk opphavsrett til dine produkter (bilder, filmer, tekster eller musikk) enten du merker dem eller ikke. Læreren din kan ikke kreve at du skal publisere noe du har laget på skolen med fribrukslisens.
Det kan godt hende at du lager noe som du ønsker at andre skal kunne bruke. Dersom du vil at andre skal bruke ditt åndsverk, er det viktig å fortelle hva slags regler du vil skal gjelde for det du har laget. Da kan du velge en fribrukslisens for ditt produkt, og oppgi hvilken lisens som gjelder der du publiserer produktet ditt. Normalt vil man i hvert fall ønske å bli navngitt som opphaver.

Se hvordan du kan velge riktig fribrukslisens på creativecommons.org.

Ordforklaringer
  • Opphavsrett: Rettighetene som du automatisk får når du skaper et åndsverk. Les mer om opphavsrett. 
  • Åndsverk: Vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk produkt av noe slag.
  • Creative Commons (CC): En internasjonal organisasjon som står bak et sett med lisenser for å gi andre tillatelse til å bruke åndsverk. Les mer om Creative Commons.
  • Lisens: Et annet ord for tillatelse. I denne sammenhengen handler det om hva du har lov til når det gjelder å bruke et åndsverk.