Finn og bruk bilder

Publisert 11. juni 2012, oppdatert 30. september 2019

Finne bilder på nettet – til bruk i undervisningsmateriale

Bilder egner seg til å illustrere poenger, og gjør innholdet mer interessant. Med bilder menes tegninger, grafiske fremstillinger, kart, avbildninger, fotografiske verk og fotografier. Kopinor-avtalene for grunnopplæringen og utdanningsinstitusjonene gir elever og studenter anledning til å kopiere og gjengi digitalt bilder som er utgitt – norsk og utenlandsk – i bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m., samt på Internett, for bruk i undervisningsmateriale som også kan lagres i læringsplattformen. Avtalen omfatter ikke kopiering fra originaleksemplar av billedkunst og fotografier. Kopieringen skal heller ikke erstatte kjøp av bilder dersom det ellers ville vært naturlig. Skal du legge materialet ut åpent på Internett, må du ha tillatelse fra opphaverne.

Slik gjør du det

  • Planlegg hvordan bilder kan berike din presentasjon.
  • På Internett finner du store mengder bilder, men det er ikke bare å kopiere disse uten videre. Mange bildearkiver og søketjenester har indeksert bildene bl.a. etter lisens, og kan filtrere på disse (gjelder f eks Google Images og Flickr). Finn fram til bilder merket for “tillatt gjengitt” eller lignende.
  • Skal du skal legge det ferdige undervisningsmaterialet ditt ut åpent på Internett, er det tryggest å benytte materiale som er underlagt en fribrukslisens, som Creative Commons (CC). CC-lisensiering innebærer at det allerede er gitt tillatelse til å gjenbruke bildene. De kan da gjengis slik den spesifikke lisensen angir. CC-lisensierte bilder finner du f eks på www.flickr.com/creativecommons og www.freephotobank.org.
  • Det finnes også mange bilder som er ”falt i det fri” – f eks ved at vernetiden er utløpt eller at de på andre måter er blitt ”public domain”. En kilde til slike bilder er www.publicdomainpictures.net. Merk at ulike typer bildemateriale kan ha ulik vernetid.  
  • Undersøk om skolen eller institusjonen din abonnerer på såkalte ”stock”-tjenester (f eks www.istochphoto.com), som er store bildearkiver man kan kjøpe bilder fra.
  • Vil materialet med det gjengitte bildet kun ligge i læringsplattformen eller brukes i klasseroms- eller auditorieundervisning, trengs ikke tillatelse fra rettighetshaveren. Selv om noen unntak gjelder (bl.a. for originalfotografier), gir som nevnt kopieringsavtalen med Kopinor grønt lys for dette. Ønsker du å bruke flere bilder fra en og samme publikasjon, må bildene samlet sett ikke utgjøre mer enn 15 % av publikasjonen (for bøker og lignende som fortsatt er i handelen, 30 % for det som ikke lenger er i handelen).
  • Vil materialet også bli lagt ut på Internett, må du bruke bilder hvor tillatelse er gitt (f. eks. gjennom CC-lisensiering) eller innhente skriftlig tillatelse fra opphaveren. Du må i sistnevnte tilfelle regne med å måtte betale vederlag.  
  • Du har selvsagt opphavsrett til dine egne bilder, og kan naturligvis benytte disse hvordan du selv vil – også publisere dem på Internett. Du må imidlertid ha vedkommendes eksplisitte samtykke dersom du har tenkt å benytte bilder som avbilder andre personer i en presentasjon som legges ut på Internett.
  • Kopier inn bildet til din presentasjon. Opphavspersonens navn og hvor du fant bildet skal alltid oppgis i bildetekst under bildet, eller annet sted på den siden bildet er oppført. Dette gjelder selv om bildet er falt i det fri på grunn av at vernetiden er utløpt. Er det snakk om CC-lisensierte bilder, benytter du lisensvelgeren (http://creativecommons.org/choose/) til å produsere bildeteksten. For public domain-bilder må kilden (nettstedet) oppgis.

Er materialet utarbeidet kun for bruk i læringsplattformen eller i klasseroms- eller auditorieundervisning, og derfor omfatter bilder som er kopiert uten eksplisitt tillatelse fra opphavspersonen, må du forsikre deg om at materialet merkes, navngis eller katalogiseres slik at det ikke senere uforvarende blir lagt ut på Internett.

 

Vil du vite mer

Lagrings- og delingsarenaen Flickr: www.flickr.com