Gjenbruke andres innholdselementer i egen presentasjon

Publisert 20. juni 2012, oppdatert 19. oktober 2016

Det er vanlig å bruke et presentasjonsverktøy i undervisningen, enten i en klasseroms- eller auditoriesituasjon, eller lagret i læringsplattformen for bruk i undervisningen. I mange sammenhenger er det hensiktsmessig å benytte tekster, bilder og annet som andre har laget, for å illustrere det pedagogiske innholdet – eller fordi undervisningen omhandler de aktuelle elementene.

Slik gjør du det

 • Vurder hvordan presentasjonen din vil bli brukt: Dersom det er en mulighet for at materialet blir åpent tilgjengelig på Internett, må du være nøye med å klarere bruken av innholdselementene du innarbeider i presentasjonen. 
 • Sjekk hvordan innholdselementene kan brukes: Uansett kan du fritt gjenbruke digitale kopier av offentlige dokumenter som lovsamlinger, forskrifter, offentlige utredninger etc., også dersom din presentasjon skal legges ut åpent på Internett. Du kan også fritt gjenbruke tekst og bilder utgitt under en Creative Commons-lisens (CC), så lenge du følger betingelsene i den spesifikke lisensen. Det samme gjelder naturligvis såkalt “Public domain”-materiale. 
 • Sitatretten kan utnyttes: Du kan sitere fra andres tekster i din presentasjon. Hvor langt sitatet kan være avhenger av formålet. Er formålet analyse, kritikk eller harselas av teksten kan man sitere mer. Et sitat brukt løsrevet fra sammenhengen kan kun være helt kort, f.eks. en setning eller to fra en roman som "ord for dagen". En kan sitere fra verk uten tillatelse fra opphavsmannen. Du kan finne mer om sitering her.
 • Husk avtalelisensene: For annet materiale enn de som er nevnt gjelder Kopinor-avtalene for grunnopplæringen og høyere utdanningsinstitusjoner. 
  • Avtalene innebærer at elever, studenter og undervisningspersonell kan kopiere og gjengi alle typer tekst og bilder som andre har opphavsrett til, for bruk i klasseroms- eller auditorieundervisning og for lagring i læringsplattformen. Med bilder menes her tegninger, grafiske fremstillinger, kart, avbildninger, fotografiske verk og fotos – men ikke originalversjoner av billedkunst og fotografier. 
  • Forutsetningen er at du ikke kopierer mer enn 15 % av publikasjonen du kopierer fra (for bøker og lignende som fortsatt er i handelen, 30 % for det som ikke lenger er i handelen). For universiteter og høyskoler gjelder også at det kopierte materialet ikke kan komme til erstatning for forhåndsdefinert kursmateriale som er pensum eller anbefalt lærestoff. 
  • Du kan ikke legge presentasjonen din åpent ut på Internett uten å innhente tillatelse fra opphavspersonene til de innholdselementene du har benyttet, eller ved at du har tillatelse gjennom lisens. 
 • Sjekk vilkårene i Creative Commons-lisensen: Dersom innholdselementer du har benyttet er underlagt en CC-lisens, avgjør betingelsene i lisensen hva du i din tur kan gjøre med din presentasjon. Alle CC-lisenser tillater at du fritt kan dele presentasjonen videre. Er et element i presentasjonen din derimot publisert under en lisens som tillater bearbeidelse, kan ikke du – ved å bruke en strengere lisens for hele din presentasjon – nekte andre å bearbeide dette elementet. Se for øvrig [lenke til oppskrift 3] for mer informasjon om hvordan du kan gjenbruke bilder du finner på nettet. 
 • Husk de ideelle rettighetene: Husk at opphavspersonens navn, eventuelt navn på verket, og hvor du fant innholdselementet (kilden) alltid skal oppgis i bildetekst under bildet, eller i fotnote til tekstelementet – på den siden av presentasjonen hvor elementet vises. Dette gjelder selv om det er falt i det fri på grunn av at vernetiden er utløpt. For “Public domain”-materiale må kilden (nettstedet) oppgis. Er det snakk om CC-lisensiert materiale, kan du benytte lisensvelgeren til å produsere beskrivelsen. 
 • Sjekk interne rutiner/regelverk: Sjekk med arbeidsgiver om det finnes retningslinjer for tekniske formater, navnsetting etc. av undervisningsmateriale som skal lagres i læringsplattformen eller på annen måte for senere intern bruk i undervisningen. Dersom du ønsker å legge din presentasjon åpent ut på nettet, sjekk også med arbeidsgiver om de har bestemmelser om hvorvidt og hvordan du kan gjøre dette.

Vil du vite mer

Copyright Colourbox