Lærerguide

Publisert 23. juni 2016, oppdatert 24. november 2020

Hva må du som lærer vite om regler for opphavsrett? Skaff deg oversikt over viktige tema og få tips til din egen undervisning om opphavsrett.

 

 

 

 

 

 

Som lærer vil du ofte ta i bruk tekst, bilder, musikk og film i din undervisning. Opphavsrett beskytter det forfattere, filmskapere, komponister, fotografer og kunstnere har laget. For å være trygg på at din bruk ikke bryter med andres opphavsrett, er det viktig å kjenne til regler for bruk.

Om undervisning, deling og kopiering

Åndsverkloven § 43 fjerde ledd slår fast at fremføring og overføring i ordinær klasseromsundervisning (dvs. i grunn- og videregående skole) skal anses å skje innenfor det private området. Slik privat bruk faller utenfor opphaverens enerett og kan foretas fritt, uten å spørre om lov eller å måtte betale for bruken. Det er dermed fritt frem å fremføre og overføre bilder, tekst, musikk, film eller lignende i klasserommet. Det gjelder uansett om du har funnet ressursene på nett, om du har et eget eksemplar eller om du låner av en kollega.
Derimot kan du ikke fremstille eksemplar i kraft av denne regelen. Og den er dessuten begrenset til klasseromsundervisning. Bestemmelsen gir derfor ikke grunnlag for å gjøre materialet tilgjengelig for elevene på en digital læringsplattform. Slik bruk vil for det første innebære en eksemplarfremstilling (når materialet lastes opp), og det kan dessuten etter forholdene være tvilsomt om dette er klasseromsundervisning, f.eks. der eleven konsulterer materialet hjemmefra. Denne type bruk må derfor forankres i et annet rettsgrunnlag, f.eks. Kopinoravtalen.
I tillegg ligger det en begrensning i bestemmelsen i § 43 fjerde ledd i at den er begrenset til bruk innen en og samme klasse. Den gir ikke adgang til bruk i en større forsamling, for eksempel hele skolen eller alle klassene på samme trinn. Da vil man være utenfor en privat sfære, og bruken vil anses som offentlig. Slik bruk må derfor være klarert med rettighetshaver.
Når det gjelder kopiering, har kommuner og fylkeskommuner inngått avtale med Kopinor. Avtalen gir som nevnt deg som lærer mulighet til å for eksempel:

  • fotokopiere fra bøker, aviser, tidsskrifter og annet trykt materiale
  • skanne inn trykt materiale
  • lagre digitalt materiale for eksempel hentet fra Internett
  • ta utskrift av digitalt materiale
  •  tilgjengeliggjøre materiale i den enkelte skoles læringsplattform (systematisk deling av kopier mellom skoler er dog ikke tillatt)
  • sende e-post med materiale til ansatte, elever, foresatte o.l.

Det finnes begrensninger på omfang når du skal kopiere. Se mer:

Publisering på nett

Både lærere og elever kan tenkes å ville publisere innhold på nett, for eksempel på en blogg eller i en wiki, på skolens nettside, i sosiale medier eller på delingssider for film, bilder, presentasjoner o.l.
Opphavsrettslig beskyttet materiale må du få tillatelse til å bruke, og som utgangspunkt må man ha tillatelse for å kunne publisere andres materiale på nett. Samtidig finnes det mange gode kilder for bilder, musikk og film som allerede er klarert for gjenbruk og herunder for publisering på nett.. Dette er innhold som er tilknyttet en såkalt fribrukslisens, for eksempel Creative Commons. Ved produksjon av innhold som ønskes publisert på nett, er det derfor en god regel å søke i slike kilder for illustrasjoner, musikk og filmklipp.
For publisering på skolens e-læringsplattform vil imidlertid Kopinoravtalen normalt gi tilstrekkelig rettsgrunnlag, også for materiale som ikke er underlagt fribrukslisens. Avtalen gjelder imidlertid ikke musikk eller film.

Merk ressurser på riktig måte

Creative Commons (CC) er en internasjonal organisasjon som står bak et sett med lisenser for å gi andre tillatelse til å (gjen)bruke åndsverk. Når du skal bruke innhold som er underlagt en Creative Commons-lisens, må du sjekke hva slags regler som gjelder for innholdet. Det finnes nemlig ulike typer CC-lisenser, med ulike vilkår for bruk. Her er et eksempel på et bilde fra tjenesten 500px.com:

Skjermbilde fra 500px.com

Som du ser, fremgår det av teksten at du, ved å laste end dette bildet, aksepterer et sett med bruksvilkår («terms and conditions») som regulerer hva du har rett til å gjøre med bildet. Kjernen i alle CC-lisenser er en adgang til gjenbruk, men det er knyttet visse vilkår til denne brukstillatelsen. Ovenfor har vi satte en rød ring rundt angivelsen av hvilken type lisens dette bildet er tilknyttet. Denne lisensen er angitt ved bokstavkoder og symboler:

  • Bokstavkoden "BY"  og menneskesymbolet er koder for et krav til navngivelse. Det betyr at du må oppgi navnet til opphaveren når du bruker bildet, i dette tilfellet Ernesto Pletsch.
  • "NC" og symbolet dollartegn med strek over er koder for "Non Commercial". Det betyr at du ikke har lov til å bruke bildet på en måte som er innrettet mot å tjene penger på bildet.

Om du oppfyller disse vilkårene, har du tillatelse til å bruke bildet fritt, herunder f.eks. ved å publisere det på nett som del av noe du selv har laget.
Når du finner CC-lisensiert innhold, vil du på denne måten også finne detaljer om hva slags CC-lisens som gjelder. Det finnes mange ulike søkebaser hvor kan du finne filmer, bilder, musikk og tekster med fribrukslisenser. Her får du tips om noen av dem.

Søk etter innhold med CC-lisens

Bildesøk på Google

I innstillinger for søket kan du velge bruksrettigheter og krysse av for ressuser som er merket for gjenbruk.

 

Creative Commons egen samleside

På creativecommons.org kan du finne CC-lisensierte ressurser på de mest kjente søkebasene.

Du kan også søke direkte på de mest kjente ressurssidene:

På alle disse tjenestene kan du gjøre søkevalg som gir deg treff med den CC-lisensen du ønsker.

 
YouTube og Vimeo

På både YouTube og Vimeo kan du velge å bare få se treff på videoer som har CC-lisens.

Skjermbilde fra youtube.no

Tjenester som YouTube og Vimeo tilbyr også en mulighet for innbygging (embedding) av videoer som ikke er underlagt CC-lisens, dvs. at videoen bygges inn i innholdet du selv skaper, f.eks i en ppt-presentasjon. Ved slik innbygging vil du ha et selvstendig ansvar for at du ikke krenker noens opphavsrett. Det er ikke alltid at innhold på tjenester som YouTube og Vimeo er publisert med rettighetshaverens samtykke eller viten. En god pekepinn kan imidlertid være om filmen eller musikken også er åpent tilgjengelig andre steder på nettet. Noen eksempler kan være:

  • Mange populære filmer, TV-serier og underholdningsprogram blir delt eller forsøkt delt på YouTube. Film- og TV-selskaper deler ikke sine produkter i YouTube, bortsett fra såkalte «trailere». Når privatpersoner deler slikt innhold, kan man ofte legge til grunn at det er gjort mot rettighetshavers vilje eller uten at rettighetshaver er informert. I slike tilfeller kan innholdet ikke anses klarert for gjenbruk.
  • Mange som deler egenproduserte filmklipp, velger å bruke musikk som er rettighetsbelagt. Dersom filmen du vil bruke f.eks. inneholder hit-låter som lydspor, kan du normalt legge til grunn at dette ikke er lagt ut med rettighetshavers kunnskap eller samtykke, og at det dermed ikke er klarert for gjenbruk. Tips: Sjekk filmens informasjonsfelt eller rulletekst for fakta om musikkilden. Finner du ikke lenke til kilden, er det tryggest å styre unna.
Moava sine ressurser for bilder, musikk, lyder og video

 Også på Moava.org sin nettside kan du også finne CC-lisensierte ressurser.

Søk i Moava sin lenkesamling for CC-lisensierte ressurser.

Skjermbilde fra Moava sin samling med ressurser

Lærerens opphavsrett

Når du som lærer lager undervisningsmateriale eller annet innhold, for eksempel presentasjoner, videoer, musikk og tekster, får du automatisk opphavsrett til materialet. Opphavsretten beskytter mot andres bruk av materialet uten din tillatelse. Du kan imildertid ha avgitt visse rettigheter til din arbeidsgiver gjennom arbeids- eller oppdragsavtalen. Problemstillinger rundt arbeidsgivers tilgang til lærerens materiale er tema for flere spørsmål og svar på delrett.no.
Lær mer om opphavsrett og forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt.

 

Produksjon og opphavsrett på IKT-plan

Tips til undervisning om opphavsrett

På Udirs opplysningssider for digital læring, IKT-plan er det bl.a laget en egen progresjonsplan for elevenes forventede kunnskaper om produksjon og opphavsrett. Nettstedet inneholder også ressurser til bruk for læreren. I grunnskoletrinnene er det mest fokusert på produksjon, mens for videregående skole stilles det også krav til innsikt i opphavsrettslige spørsmål.

Kompetansepakke for lærere i "produksjon og opphavsrett"

På IKT-plan er det også laget en kompetansepakke om "produksjon og opphavsrett". Denne kompetansepakken gir deg som lærer kunnskap om ulike emner innen produksjon og opphavsrett, og legger opp til praktiske oppgaver i fellestid og i eget klasserom.

En vesentlig del av kompetansepakken er et nettkurs med tekster, quiz, video og praksisopplegg du kan gjennomføre i egen klasse.