Lærerguide

Publisert 23. juni 2016, oppdatert 10. mai 2017

Hva må du som lærer vite om regler for opphavsrett? Skaff deg oversikt over viktige tema og få tips til din egen undervisning om opphavsrett.

Som lærer vil du ofte ta i bruk tekst, bilder, musikk og film i din undervisning. Opphavsrett beskytter det forfattere, filmskapere, komponister, fotografer og kunstnere har laget. For å være trygg på at din bruk ikke bryter med andres opphavsrett, er det viktig å kjenne til regler for bruk.

Om undervisning, deling og kopiering

Undervisning i klasserom er regnet som privat bruk. Det er dermed fritt frem å bruke bilder, tekst, musikk, film eller lignende i klasserommet. Det gjelder uansett om du har funnet ressursene på nett, om du har et eget eksemplar eller om du låner av en kollega. 

De samme ressursene kan imidlertid ikke brukes fritt for en større forsamling, for eksempel hele skolen. Da blir bruken definert som en offentlig fremføring, og det er krav om at du har klarert bruken med rettighetshaver.

Det samme skillet mellom offentlig og privat bruk kan også overføres til digital deling. Dersom du deler til en elevgruppe i en passordbeskyttet læringsplattform (for eksempel Fronter eller Its learning), er bruken regnet som privat. Du kan dermed tilgjengeliggjøre ressursene for elevene. Vær oppmerksom på at deling til mange grupper eller en større forsamling i læringsplattformen blir regnet som offentlig deling, og dermed ikke tillatt. Det samme gjelder deling på andre passordbeskyttede sider på nett eller masseutsending på epost.

Når det gjelder kopiering, har kommuner og fylkeskommuner inngått avtale med Kopinor. Avtalen gir deg som lærer mulighet til å for eksempel:

  • kopiere og skanne inn fra bøker, aviser, tidsskrifter og noter
  • lagre og ta utskrift av digitalt materiale

Det finnes begrensninger på omfang når du skal kopiere. Se mer:

Publisering på nett

Både lærer og elever vil en eller annen gang publisere materiell på nett. Det kan for eksempel skje på en blogg eller i en wiki, på skolens nettside, i sosiale medier eller på delingssider for film, bilder, presentasjoner og lignende.

Opphavsrettslig beskyttet materiale må du få tillatelse til å bruke. Samtidig finnes det mange gode kilder for bilder, musikk og film du fritt kan bruke. Forutsetningen er at materialet har en fribrukslisens.

Merk ressurser på riktig måte

Creative Commons (CC) er en internasjonal organisasjon som står bak et sett med lisenser for å gi andre tillatelse til å bruke åndsverk. De mest vanlige fribrukslisensene kommer fra Creative Commons. Når du skal bruke noe med Creative Commons-lisens, må du sjekke hva slags regler som gjelder for innholdet. Her er et eksempel på et bilde fra tjenesten 500px.com:

Skjermbilde fra 500px.com

Ved siden av bildet står det en rød ring rundt lisensen til dette bildet:

  • "BY" er kodeord for navngivelse. "BY" har et menneske-symbol og betyr at du må oppgi navnet til opphavspersonen, i dette tilfellet Ernesto Pletsch.
  • "NC" betyr "NonCommercial". "NC" har et dollartegn med strek over som symbol. Det betyr at du ikke har lov til å tjene penger på bildet. 

Når du finner CC-lisensiert innhold, vil du også finne detaljer om hva slags CC-lisens som gjelder. Du gjenbruker kort og godt den informasjonen du finner sammen med produktet. Det finnes mange ulike søkebaser hvor kan du finne filmer, bilder, musikk og tekster med fribrukslisenser. Her får du tips om noen av dem.

Søk etter innhold med CC-lisens

Bildesøk på Google

I innstillinger for søket kan du velge bruksrettigheter og krysse av for ressuser som er merket for gjenbruk.

 

Creative Commons egen samleside

På creativecommons.org kan du finne CC-lisensierte ressurser på de mest kjente søkebasene.

Du kan også søke direkte på de mest kjente ressurssidene:

På alle disse tjenestene kan du gjøre søkevalg som gir deg treff med den CC-lisensen du ønsker.

 
YouTube og Vimeo

På både YouTube og Vimeo kan du velge å bare få se treff på videoer som har CC-lisens.

Skjermbilde fra youtube.no

Tjenester som YouTube og Vimeo tilbyr også innbygging (embed) av videoer som ikke har CC-lisens. Mange ganger vil det være både enkelt og opphavsrettslig klarert å bygge inn filmer fra slike tjenester. Innbygging betyr samtidig at du har et selvstendig ansvar for å sjekke at innholdet ikke bryter med opphavsrett. Det er ikke alltid lett å vite hva som er delt mot opphavspersonens ønske på tjenester som YouTube og Vimeo. En god pekepinn er om filmen eller musikken du vil dele vil være gratis og åpent tilgjengelig andre steder. Noen eksempler:

  • Mange populære filmer, TV-serier og underholdningsprogram blir delt eller forsøkt delt på YouTube. Film- og TV-selskaper deler ikke sine produkter i sin helhet på YouTube. Når privatpersoner deler slikt innhold, gjør de det mot opphavspersonens ønske.
  • Mange som deler egenproduserte filmklipp, velger å bruke musikk som er rettighetsbelagt. Dersom filmen du vil bygge inn i ditt produkt bruker hit-låter som lydspor, bør varsellampene blinke. Tips: Sjekk filmens informasjonsfelt eller rulletekst for fakta om musikkilden. Finner du ikke lenke til kilden, er det tryggest å styre unna.
Moava sine ressurser for bilder, musikk, lyder og video

På Moava.org sin nettside kan du også finne CC-lisensierte ressurser.

Søk i Moava sin lenkesamling for CC-lisensierte ressurser.

Skjermbilde fra Moava sin samling med ressurser

Lærerens opphavsrett

Når du som lærer lager produkter, for eksempel presentasjoner, videoer, musikk og tekster, blir disse automatisk beskyttet av din opphavsrett. Problemstillinger rundt arbeidsgivers tilgang til lærerens materiale er tema for flere spørsmål og svar på delrett.no.
Lær mer om opphavsrett og forholdet mellom arbeidsgiver og ansatt.

 

Produksjon og opphavsrett på IKT-plan

Tips til undervisning om opphavsrett

IKT-plan er det laget en progresjon for hva elevene skal lære om produksjon og opphavsrett. Tematikken er fremstilt gjennom målformuleringer for 2., 4., 7., 10. og vgo og har masse ressurser til læreren. Eksempel på ressurser fra IKT-plan kan være:

Kompetansepakke for lærere i "produksjon og opphavsrett"

På IKT-plan er det også laget en kompetansepakke om "produksjon og opphavsrett". Denne kompetansepakken gir deg som lærer kunnskap om ulike emner innen produksjon og opphavsrett, og legger opp til praktiske oppgaver i fellestid og i eget klasserom.

En vesentlig del av kompetansepakken er et nettkurs med tekster, quiz, video og praksisopplegg du kan gjennomføre i egen klasse.