Legge til rette for gjenbruk av eget undervisningsmateriale

Publisert 20. juni 2012, oppdatert 15. desember 2017

Når du utarbeider undervisningsmateriale bør du tenke på hvordan materialet kan gjenbrukes. Ved å merke materialet med en fribrukslisens, slik som Creative Commons (CC) beholder du din opphavsrett – men du er med på å legge til rette for mer deling og gjenbruk i undervisningen. Man må imidlertid kjenne de ulike lisensbestemmelsene.

Slik gjør du det

  • Sjekk interne regelverk: Forhør deg først med din arbeidsgiver om dere har en politikk eller internt regelverk for immaterielle rettigheter, herunder til digitale læringsressurser som de ansatte produserer. Det kan hende at institusjonen har meninger om hvilken lisensiering som er aktuell for materialet ditt. 
  • Undersøk om eventuelle tekniske krav: Sjekk med arbeidsgiver om det finnes retningslinjer for tekniske formater, navnsetting etc. av undervisningsmateriale som skal lagres i læringsplattformen eller på annen måte for senere intern bruk i undervisningen. 
  • Gi dine kolleger mulighet til å bruke det du lager: Legg til rette for gjenbruk av materialet ditt ved å lisensiere det under en Creative Commons-lisens. Da kan andre personer kopiere og spre ditt verk forutsatt at de navngir deg som opphavsperson — og kun på de betingelser den aktuelle lisensen angir. 
  • Velg rett lisens: Del ditt verk med visse betingelser ved å bruke Creative Commons’ lisensvelger til å bestemme riktig lisens. Den gir deg noen valg du besvarer, og så returneres HTML-kode som du kan bruke som bildetekst eller på annet vis innarbeide i materialet du legger på nettet. Er det snakk om et tekstdokument, kan lisensvelgeren generere en tekst du kan legge inn på passende sted i dokumentet. 
  • Bestem hvordan det du lager skal kunne brukes videre: Velg om du vil la andre tjene penger på ditt materiale og om noen skal få lov til å bearbeide det. Hvis du sier ja, kan du forlange at de som endrer materialet også gir andre igjen tillatelse til å endre – på samme vilkår. Velg til slutt jurisdiksjon (Norge), navn på dokumentet/produksjonen, ditt navn som opphavsperson, og URL (nettadresse) hvor man finner din utgivelse i original versjon. 
  • Bestem om videre deling kan skje for penger: Velger du at andre ikke skal tjene penger på arbeidet og at de må dele videre på samme vilkår, får du en “by-nc-sa”-lisens. I din presentasjon kan det da stå: “This work is licensed under the Creative Commons Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/. På en nettside eller en blogg vil et grafisk lisenssymbol passe bedre, se http://creativecommons.org/licenses/ for mer informasjon om dette. 
  • Ikke bryt lisensen andres materiale er publisert under: Har du benyttet andres bilder eller tekstelementer i ditt undervisningsmateriale, kan du ikke påføre din sammenstilte produksjon en lisens som bryter med lisensen for disse elementene. Har du fått tillatelse til å benytte copyright-beskyttede bilder, kan du altså ikke uten videre legge ut hele din presentasjon under en CC-lisens. Tilsvarende kan du ikke legge ut en presentasjon under en CC-lisens som tillater kommersiell bruk av hele presentasjonen dersom den også består av bilder utgitt under en lisens som ikke tillater kommersiell bruk. Har opphavspersonen til bildene du har benyttet publisert dem under en DelPåSammeVilkår-lisens, kan du ikke legge ut hele din presentasjon under en IngenBearbeidelse-lisens.

Vil du vite mer

Share alike (Creative Commmons)