Legge ut en forelesning som podcast

Publisert 14. juni 2012, oppdatert 6. januar 2017

Legge ut en forelesning som podcast 

Mange anerkjente universiteter og høgskoler gjør opptak av forelesninger fritt tilgjengelig på nettet. Podcastene er viktige ressurser for studenter som følger undervisningen, men også for markedsføring av institusjonen. I grunnopplæringen har noen skoler også tatt i bruk podcast i undervisningen med stort hell.

Slik gjør du det

Snakk med din arbeidsgiver – det kan hende de har en standardavtale du må underskrive som gir dem bruksrett til dine opptak, regulerer ansvar og gir redaksjonelle og tekniske retningslinjer for hvordan du skal publisere (f eks om metadata som skal følge opptaket).

  • Velg opptaksutstyr og programvare som er tilpasset bruken av opptaket: Rådfør deg med kollegaer og gjerne også med andre som har erfaring. Noen redigeringsprogrammer lar deg enkelt velge publiseringskanal og filformat for opptaket. 
  • Hent inn tillatelser: Dersom du bruker andres materiale må du tillatelse fra den som har opphavsrettigheter til bilder og/eller annet materiale, før du legger dette ut på Internett. Denne videoen beskriver hvordan du finner bilder hvor slikt samtykke allerede er gitt, og som du derfor fritt kan bruke i forelesninger du legger på Internett. 
  • Vurder i forhold til åpen publisering: Bruker du materiale som ikke er falt i det fri (vernetiden er utløpt) eller er lisensiert under en fribrukslisens (for eksempel Creative Commons), må du ha rettighetshavernes samtykke før du publiserer forelesningen på Internett. Så lenge du bare kopierer litt (ikke mer enn 15 %) av en tidligere utgitt publikasjon, kan du fritt legge forelesningen i læringsplattformen eller benytte den i klasseroms- eller auditorieundervisningen – uten opphavspersonenes samtykke.
  • Vurder også personvern: Gjør studentene som er til stede på forelesningen oppmerksom på at du gjør opptak og at det skal publiseres på Internett eller i læringsplattformen. Lar enkeltstudenter seg identifisere f eks gjennom nærbilder eller ved at utsagn gjengis, bør de informeres om det. 
  • Siter riktig: Dersom selve undervisningen faktisk handler om det opphavsrettslig beskyttede materialet, trenger du ikke innhente samtykke – så lenge det kan defineres som sitater. Husk at opphavspersonens navn likevel må nevnes eller fremgå. Sjekk for øvrig bestemmelsene om sitatrett i åndsverkslovenhttp://no.wikipedia.org/wiki/Sitatrett#Vilk.C3.A5r_for_lovlig_sitat.
  • Gjør det enkelt å dele videre: I presentasjoner og annet som inngår i podcasten angir du hvordan du vil at opptaket skal brukes, gjennom å påføre det for eksempel en Creative Commons-lisens. 

Vil du vite mer

En 3-minutters film som forteller hva podcast er (engelsk tale) 
• ”Podcast-handboka” gir anvisninger om hvordan du lager en podcast 

Podcastlogo (Peter Marquart - CC BY-SA 2.0)