Musikk og lyd

Publisert 14. september 2010, oppdatert 2. januar 2017

Du har lov til å

 • spille av musikk fra CD, MP3 eller liknende i den ordinære klasseromsundervisningen
 • lytte, laste ned og gjenbruke musikk med åpen lisens, f.eks. Creative Commons
 • bruke lyd i film som er gjort tilgjengelig med en åpen lisens

Du har også lov innenfor avtale med NORWACO å

 • ta opp og spille av lyd fra alle NRKs radiokanaler og mange TV kanaler ved undervisning

Du har også lov innenfor avtale med  TONO- og GRAMO å

 • spille av mekanisk musikk (plate, CD o.l.) i skolen eller på studiestedet, selv om det ikke er ved undervisning
 • kopiere mekanisk innspilt musikk (plate, CD o.l.) til bruk i undervisning

Du har også lov til å

 • bruke lyd og musikk i film (synkronisering) når:
  • Musikken er utgitt og anskaffet på lovlig vis.
  • Tillatelse er innhentet fra plateselskap/artist.
  • Tillatelse er innhentet fra Nordisk Copyright Bureau (NBC). 

Du har ikke lov til å

 • kopiere og publisere musikk på internett eller læringsplattform uten tillatelse enten fra rettighetshaverne direkte eller via rettighetshaverorganisasjon
 • spille av musikk over høyttaleranlegget utenfor undervisning for eksempel i kantina uten tillatelse enten fra rettighetshaverne direkte eller via rettighetshaverorganisasjon
 • fremføre levende musikk "innen rammen av organisert konsertvirksomhet"
 • spille av musikk i undervisning fra streametjenester (som Spotify, iTunes, Amazon o.l.) da disse har egne vilkår for avspilling som forbyr dette

Tillegg for grunnopplæring

Grunn- og videregående skoler har avtale med NORWACO, TONO og GRAMO gjennom kommune/fylkeskommune. Administrasjonen ved skolen kan gi nærmere opplysninger.

Tillegg for høyere utdanning

De fleste universiteter og høgskoler har direkte avtale med NORWACO, TONO og GRAMO. Administrasjonen ved skolen kan gi nærmere opplysninger. Universiteter og høgskoler kan ha avtale som dekker fremføring av levende musikk på institusjonen.

I skolen eller på studiestedet går det et skille mellom fremføring av musikk ved undervisning og fremføring av musikk utenfor undervisning.

Lyd er
 • Musikk
 • Tale
 • Annen lyd som etter åndsverksloven kan regnes som åndsverk.

Lyd kan ha form av digitale eller analoge innspillinger, men også fremføringer som konserter, forestillinger mm.

I åndsverksloven heter det at et utgitt musikkverk kan fremføres offentlig ved undervisning, men ikke innen rammen av organisert konsertvirksomhet.  Se åvl §21 for eksakt formulering.

 
1 Start 2 Fullføre