Om DelRett

Publisert 24. september 2010, oppdatert 6. april 2022

DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning, utarbeidet i et samarbeid mellom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Utdanningsdirektoratet. 
 
Veiledningstjenesten skal bidra til lett tilgjengelig og brukerrettet informasjon om opphavsrett. Målgruppa er alle i grunnskole og videregående opplæring, samt universitets- og høgskolesektoren som er interessert i spørsmål om opphavsrett.

Opphavsrett og digitale læringsressurser berører spørsmål hvor det kan være interessekonflikter, blant annet mellom rettighetshavere og de som ønsker å bruke materiale andre har utviklet, eller mellom arbeidsgivere og ansatte. Et formål med denne siden er å bidra til at opphavsrett ikke hindrer utvikling, bruk og deling av digitale læringsressurser.

Innholdet på sidene er utviklet med bistand fra Kluge Advokatfirma AS som kvalitetssikrer og besvarer spørsmål fortløpende.

Dersom dere har forslag til forbedringer, ta gjerne kontakt!