Produsere digitale læremidler ved institusjonen

Publisert 15. juni 2012, oppdatert 13. januar 2017

Produsere digitale læremidler ved institusjonen

Mange institusjoner vurderer å starte egenproduksjon av digitale læremidler, slik som videoopptak av forelesninger. Tilrettelegging for digital distribusjon og gjenbruk av materiale kan være regningssvarende og fremsynt for institusjonen. For å oppnå full effekt med slike initiativ må formalitetene være klare, og det må finnes hensiktsmessige ”produksjonslinjer”.

Slik gjør du det

 • Forankring: Sikre forankring av initiativet. Det er viktig at underviserne har engasjement og forståelse for behovet for å produsere læringsressurser som kan gjenbrukes. 
 • Interne regler: Sjekk om det allerede er fastsatt noen politikk for intellektuelle rettigheter ved din skole/institusjon, før dere setter i gang med konkret produksjon av digitale læringsressurser. Hva sies om rettigheter til det materiale ansatte og innleide undervisere produserer? 
 • Arbeidsavtalen: Sjekk betingelsene i standard ansettelsesavtaler. De ansatte har kanskje rettigheter som tilsidesettes med et slikt initiativ. Gjelder de samme betingelser for innleide lærere og forelesere? 
 • Avklar bruk med opphavspersoner internt: Inngå om nødvendig egen avtale med underviserne som står bak det konkrete materialet, slik at bruksrett og ansvarsforhold reguleres på måter som sikrer institusjonen bruksrett til materialet. 
 • Avklar opphavsrett med tredjepart: Underviserne som produserer undervisningsmaterialet må tilse at tredjeparts materiale ikke benyttes uten samtykke fra opphavspersonen – i egne forelesninger som deretter legges åpent ut på nettet. Arbeidsgiver må tilby opplæring som gjør undervisere i stand til å imøtekomme lovbestemmelsene og institusjonens egne retningslinjer på området. 
 • Jobb strukturert: Etabler en effektiv produksjonslinje for publisering av digitale læringsressurser ved institusjonen. Dette bør som minimum omfatte: 
  • en redaksjon som bistår med tilrettelegging og kvalitetssikring, og som bidrar til at det er kvalitet, brukervennlighet og pedagogikk i materialet som utvikles; 
  • tekniske støttetjenester, standardiserte utstyrsløsninger og klare bruksanvisninger for opptak, bearbeiding og publisering i ulike kanaler, medier og tekniske formater; 
  • systemer for navngiving, metadata-indeksering og lagring av materiale;
  • opplegg for å gjøre det som foreligger av materiale, kjent for studentene.

Vil du vite mer

Copyright Colourbox