Trykt og digital tekst

Publisert 14. september 2010, oppdatert 14. desember 2020

Du har lov til å

 • kopiere fritt fra lover, forskrifter, offentlige utredninger o.l.
 • kopiere fritt til privat bruk, fra bøker, blader, aviser m.m.
 • kopiere og dele videre innhold som har CC-lisens i henhold til vilkårene i CC-lisensen.
 • kopiere etter egen avtale med rettighetshaver/opphavsmann

Du har også lov til innenfor avtale med Kopinor å

 • kopiere og skanne inn fra bøker, aviser, tidsskrifter, noter (innenfor grensene nedenfor)
 • lagre og ta utskrift av digitalt materiale for eksempel hentet fra internett (innenfor grensene av brukervilkårene til nettstedet)
 • gjøre tilgjengelig materiale i den enkelte skoles lukkede digitale samhandlingsplattformer
 • sende e-post med materiale til ansatte, elever, foresatte o.l.
 • bruke digitalt materiale på skjerm og elektroniske tavler

Husk å oppgi hva forfatteren heter. Du skal også oppgi verkets tittel og kilde.

Du har ikke lov til å

 • spre digitale kopier på åpne internettsider
 • kopiere læremidler som erstatning for kjøp  
 

 

Tillegg for grunnopplæring

Til en enkelt elev kan det kopieres:
 • Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
 • Fra bøker o.l. som ikke lenger er å få i handelen eller direkte fra utgiver: Inntil 30 %.
 • Fra enkeltnoter og notesamlinger: Inntil 15 %, men ikke mer enn 10 sider. Det kan likevel kopieres en hel sats når publikasjonen er på minst 12 sider. 
 • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler fra samme nummer, men ikke mer enn 25 % av sidetallet.
 • Fra aviser, ukeblader, tidsskrifter osv., samt fra materiale som lovlig er lagt ut på åpne internettsider og fra brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon, kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.

 

Tillegg for høyere utdanning

Innenfor Kopinor-avtalen har studenter lov til å
 • kopiere inntil 15 % av sidetallet fra bøker per emne per semester (utenom kompendier, likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill).
 • kopiere fra et enkelt nummer av vitenskapelige tidsskrifter (inntil én artikkel per emne per semester)
 • kopiere fra aviser, allmenne tidsskrifter osv, uten omfangsbegrensninger
 • kopiere materiale lagt ut på åpne internettsider og for brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon, men lisensvilkår på nettsider kan sette begrensninger
Innenfor Kopinor-avtalen har ansatte lov til å
 • kopiere inntil 15 % av sidetallet fra bøker, likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill.
 • kopiere fra vitenskapelige tidsskrifter (fra et enkelt nummer): inntil én artikkel
 • kopiere fra aviser, allmenne tidsskrifter osv: Det kan kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider og for brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon, men lisensvilkår på nettsider kan sette begrensninger.

Tekst er

 • utgitte publikasjoner som bøker, tidsskrifter, aviser, notesamlinger, brosjyrer
 • publiserte nettsider
 • publiserte digitale dokumenter som presentasjoner og tekstdokumenter