Vise film i undervisningen

Publisert 11. juni 2012, oppdatert 24. mars 2022

Vise film i undervisningen

Film er et medium som er godt egnet til å formidle et budskap, og som derfor kan være aktuelt å benytte i mange sammenhenger i skole og høyere utdanning. Film kan komme i forskjellige formater, som fjernsynsprogram, YouTube-videoer, spillefilm/kinofilm, private opptak, etc. Også bruksmåten kan variere, fra å vise en spillefilm i sin helhet, til å benytte en kort filmsekvens/klipp i et mer omfattende undervisningsmateriale.

Slik gjør du det

 • Direkteavspilt film (såkalt streaming) fra Internett: I høyere utdanning gjelder ikke denne klasseromsregelen, og bruk av film kreve da normalt en klarering av bruken. Det finnes imildertid enkelte tjenester som spesielt er tilrettelagt for undervisning, slik som forelesningsdatabasen TED (www.ted.com), YouTube Edu (www.youtube.com/education) eller NRK Skole (www.nrk.no/skole). Slike nettsteder vil ofte ha brukervilkår som tillater bruk i undervisning. Nettstedet nrk.no/skole er et klipparkiv fra NRKs radio- og fjernsynsarkiver, tilrettelagt for elever og lærere i grunnopplæringen. Klippene er bl.a. indeksert etter læreplanmål.
 • Ønsker du å bygge inn filmsekvenser i en nettside eller annet materiale som skal benyttes i undervisningen, tilbyr flere Internett-filmtjenester en innbyggingskode. Film du finner på nettet kan være ulovlig lagt ut. Derfor bør du forsikre deg om at rettighetene er klarert før du bygger filmen inn i din produksjon. Kontakt rettighetshaveren om du er i tvil
 • Det finnes også filmressurser som er Creative Commons-lisensierte. Dette er materiale som kan lastes ned til egen PC og vise for andre. Dersom firbrukslisensen tillater bearbeidelse, kan du innarbeide filmen eller deler av den i ditt undervisningsmateriale.
 • Når det gjelder filmmateriale fra kringkastere, er spørsmålet mer sammensatt.
  • Hvis institusjonen har avtale med Norwaco, kan det for undervisningsformål gjøres opptak av NRK1, NRK2 og NRK3, samt en rekke andre kanaler. Derimot er det ikke lov å gjøre opptak av spillefilmer og filmverk som er i handelen, vises på kino eller til utleie. Se Norwacos avtaler om bruk i undervisning   
  • Alle fjernsynsopptak og bruk av opptak som ikke er omfattet av institusjonens avtale med Norwaco, må avklares særskilt med rettighetshaverne til programmet/filmen og det aktuelle fjernsynsselskapet.
 • Skal du vise spillefilm må skolen eller institusjonen ha avtale med det aktuelle lisensselskapet. MPLC Norge (www.mplc.no) og Norwegian Film AS (www.norwegianfilm.as) dekker sammen de fleste filmselskaper i verden. 
 • For grunnopplæringen gjelder at visning av en spillefilm som del av undervisningen i en skoleklasse er å oppfatte som “privat bruk” og fordrer derfor ikke avtaler eller avklaring med rettighetshaverne.  
 • Det er også slik at film kan siteres i medhold av sitatregelen i åndsverksloven. Det betyr at du kan bruke korte filmklipp i tilknytning til det som sies i undervisningen, enten ved at dere diskuterer det filmklippet som fremføres, eller filmklippet brukes for å illustrere eller understreke et poeng i det som sies.

Vil du vite mer

Copyright Colourbox