Du er her

Spørsmål

Kan man være sikker på at en digital ressurs på internett merket med Creative Commons lisens, er opphavsrettslig klarert?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 10. mars 2017

Som regel vil digitale ressurser merket med en fribrukslisens som Creative Commons være klarert. Dersom materialet er gjort tilgjengelig for nedlasting på rettighetshaverens offisielle nettsider må man kunne regne med at materialet er klarert for den bruken lisensen tillater. Mange kataloger og nettsider som tilbyr materiale publisert under fribrukslisenser har egne kvalitetssikringsrutiner som gjør at man som regel kan stole på at materialet er korrekt merket. Men et lisensmerke er altså ingen garanti for at alle rettigheter er klarert.

Se også: Hva er Creative Commons?

Dersom materialet gjenbrukes i en publikasjon uten å være opphavsrettslig klarert, risikerer den som publiserer materialet å bli erstatningsansvarlig.

Når man i god tro publiserer materiale som er merket med Creative Commons eller en annen fribrukslisens, og bruken/publiseringen er i samsvar med lisensvilkårene, blir man ikke erstatningsansvarlig. Erstatningsansvar forutsetter at publiseringen av det ulovlige materialet var rettsstridig, altså at det ble gjort med vitende og vilje (forsett) eller at handlingen var klanderverdig, det vil si at retten kommer til at du er å bebreide fordi du burde ha handlet annerledes.

Her som ellers må man utøve kildekritikk og gjerne foreta noen nærmere undersøkelser. Dersom du blir klar over at materialet er ulovlig må du sørge for at materialet fjernes på ditt eget nettsted. Dersom du oppdager ulovlig materiale på andre nettsteder bør du varsle den ansvarlige for dette nettstedet.