Du er her

Spørsmål

Er CC-innhold alltid klarert?

Kan man være sikker på at en digital ressurs på internett merket med Creative Commons lisens, er opphavsrettslig klarert?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 7. februar 2019

Som regel vil digitale ressurser merket med en fribrukslisens som Creative Commons være klarert. Dersom materialet er gjort tilgjengelig for nedlasting på rettighetshaverens offisielle nettsider må man kunne regne med at materialet er klarert for den bruken lisensen tillater. Mange kataloger og nettsider som tilbyr materiale publisert under fribrukslisenser har egne kvalitetssikringsrutiner som gjør at man som regel kan stole på at materialet er korrekt merket. Men et lisensmerke i seg selv er altså ingen garanti for at alle rettigheter er klarert; man bør alltid ha et blikk for den konteksten publiseringen skjer i.

Se også: Hva er Creative Commons?

Dersom materialet gjenbrukes i en publikasjon uten å være opphavsrettslig klarert, risikerer den som publiserer materialet å bli erstatningsansvarlig.

Forutsetningen for ansvar er at man har opptrådt uaktsomt, det vil si at man enten visste eller burde ha forstått at man ikke kunne stole på selve lisensmerkingen. Her skal det nok en del til før terskelen for ansvar overskrides, og hvis ansvar skulle bli aktuelt, vil det typisk være fordi konteksten der materialet er publisert gir klare signaler om at man ikke kan stole på merkingen. Har man i aktsom god tro publisert materiale merket med Creative Commons (eller en annen fribrukslisens), og begrenset bruken/publiseringen til det som følger av lisensvilkårene, blir man ikke erstatningsansvarlig.

Her som ellers må man altså utøve kildekritikk og gjerne foreta noen nærmere undersøkelser. Dersom du etter egen publisering blir klar over at materialet er ulovlig, må du sørge for at materialet fjernes på ditt eget nettsted. Dersom du oppdager ulovlig materiale på andre nettsteder bør du varsle den ansvarlige for dette nettstedet.