Du er her

Spørsmål

Er det lov å digitalisere filmer og legge dem på et lukket område på skolens Intranett?

Advokaten svarer

Publisert 13. november 2015, oppdatert 8. juni 2016

"Undervisningsinstitusjonen kan digitalisere VHS-materiale de selv har laget og som de har rettighetene til. Når undervisningsinstitusjonen skal digitalisere materiale andre har laget så må det avtales med rettighetshaver.

Se Digitalisere videotape til undervisningsbruk?

Innhenting av tillatelse fra rettighetshaver vil dermed også gjelde der filmene skal digitaliseres for deretter å legges på et lukket område på skolens Intranett. Så lenge filmen er ment brukt i undervisningen kan heller ikke unntaket i § 12 om privat yrkesmessig bruk komme til anvendelse. 

Som følge av begrensningene i bestemmelsen om kopiering til privat bruk innebærer klare begrensninger for bruken av det kopierte materialet, har Kulturdepartementet uttalt: "uansett skal ikke hjemmelen for privatbrukskopiering ivareta behov i undervisning og forskning." Det er dermed ikke lov å digitalisere filmer for å legge dem på et lukket område på skolens Intranett uten innhenting av tillatelse fra rettighetshaveren."