Du er her

Spørsmål

Er det lov å digitalisere filmer og legge dem på et lukket område på skolens Intranett?

Mange filmer i VHS-format er ikke i salg lenger. Lærerne ved vår videregående skole ønsker å bruke dem i undervisninga. Er det lov å digitalisere filmene og legge dem på et lukket område på skolens Intranett?

Advokaten svarer

Publisert 30. august 2013, oppdatert 5. februar 2019

Undervisningsinstitusjonen kan digitalisere VHS-materiale de selv har laget og som de har rettighetene til. Hvis undervisningsinstitusjonen skal digitalisere materiale andre har laget og har rettighetene til, må dette som utgangspunkt klareres med rettighetshaver. VHS eller DVD med opptak fra TV kan digitaliseres/overføres til nytt digitalt lagringsmedium for bruk i undervisningen dersom undervisningsstedet har avtale med Norwaco

Se også: Digitalisere videotape til undervisningsbruk?

Kravet om innhenting av tillatelse fra rettighetshaver vil dermed også gjelde der filmene skal digitaliseres for deretter å legges på et lukket område på skolens Intranett. Så lenge filmen er ment brukt i undervisningen kan heller ikke unntaket i § 25 om privat yrkesmessig bruk komme til anvendelse.

Det er dermed ikke lov å digitalisere filmer for å legge dem på et lukket område på skolens Intranett uten innhenting av tillatelse fra rettighetshaveren.