Du er her

Spørsmål

Mange filmer i VHS-format er ikke i salg lenger. Lærerne ved vår videregående skole ønsker å bruke dem i undervisninga. Er det lov å digitalisere filmene og legge dem på et lukket område på skolens Intranett?

Advokaten svarer

Publisert 30. august 2013, oppdatert 2. januar 2017

Undervisningsinstitusjonen kan digitalisere VHS-materiale de selv har laget og som de har rettighetene til. Når undervisningsinstitusjonen skal digitalisere materiale andre har laget så må det avtales med rettighetshaver. VHS eller DVD med opptak fra TV kan digitaliseres for bruk i undervisningen dersom undervisningsstedet har avtale med Norwaco

Se også: Digitalisere videotape til undervisningsbruk?

Innhenting av tillatelse fra rettighetshaver vil dermed også gjelde der filmene skal digitaliseres for deretter å legges på et lukket område på skolens Intranett. Så lenge filmen er ment brukt i undervisningen kan heller ikke unntaket i § 12 om privat yrkesmessig bruk komme til anvendelse.

Som følge av begrensningene i bestemmelsen om kopiering til privat bruk innebærer klare begrensninger for bruken av det kopierte materialet, har Kulturdepartementet uttalt: "uansett skal ikke hjemmelen for privatbrukskopiering ivareta behov i undervisning og forskning." Det er dermed ikke lov å digitalisere filmer for å legge dem på et lukket område på skolens Intranett uten innhenting av tillatelse fra rettighetshaveren.