Du er her

Spørsmål

Er det lov å kopiere et manus som ikke er offentliggjort?

Advokaten svarer

Publisert 13. november 2015, oppdatert 7. juni 2016

Åndsverksbeskyttelsen er på sitt sterkeste før en offentliggjøring av et manus. 

Skille mellom når et manus er offentlig eller ikke er viktig ettersom offentliggjørelsen blant annet utløser opphavsrettlige låneregler i lovens kapittel 2. Av disse lånereglene kan det for eksempel nevnes at manuset vederlagsfritt kan eksemplarfremstilles til privat bruk, siteres fra, samt fremføres offentlig ved gudstjeneste og undervisning. Dersom manuset ikke er offentliggjort vil verken lånereglene i åndsverksloven eller Kopinoravtalen komme til anvendelse. 

Det er dermed ikke lov å kopiere fra et manus som ikke er offentliggjort.

 
 
1 Start 2 Fullføre