Du er her

Spørsmål

Er det lov å kopiere et manus som ikke er offentliggjort?

Er det lov å kopiere et manus som ikke er offentliggjort?

Advokaten svarer

Publisert 13. november 2015, oppdatert 12. februar 2019

Åndsverksbeskyttelsen er generelt på sitt sterkeste i tiden før verket er blitt offentliggjort. 

De fleste av lånereglene i åndsverkloven kapittel 3, som åpner for visse typer bruk av opphavsrettsbeskyttede verk, stiller som vilkår at verket er offentliggjort. Bl.a. kan det etter § 29 bare siteres fra verk som er offentliggjort, og det samme gjelder privatkopieringsregelen i § 26. Et manus som ikke er offentliggjort vil ikke omfattes av disse reglene. I tillegg vil heller ikke Kopinoravtalen komme til anvendelse på verk som ikke er offentliggjort. 

Det er dermed ikke lov å kopiere fra et manus som ikke er offentliggjort.