Du er her

Advokaten svarer

Publisert 7. april 2017

I en hel del tilfeller vil en kunne kopiere enkle gjenstander med 3D printing.

Fra et opphavsrettslig perspektiv har 3D printing mye til felles med f.eks. å lage en avstøpning av en skulptur, begge deler er "eksemplarfremstilling" noe som i utgangpunktet krever opphavsmannens samtykke.

Det finnes imidlertid unntak for eksemplarfremstilling til privat bruk. For å falle inn under dette unntaket må bl.a. bruken ikke skje i ervervsøyemed og det må heller ikke være en så god kopi av kunstverk at det kan oppfattes som et originaleksemplar.

En del gjenstander er så enkle at gjenstanden ikke er beskyttet av opphavsrett, f. eks. kan en enkel byggekloss være uten beskyttelse siden formen er diktert av funksjonalitet, med mindre en kopierer f.eks. en logo som evt. står på klossen. Selv om opphavsretten ikke er et hinder, kan andre IP rettigheter være det. Formen til byggeklosser har vært forsøkt varemerkeregistrert, men EU domstolen har i saken Lego Juris A/S v OHIM (C‑48/09 P) kommet til at 8 pluggs designet til den opprinnelige Lego klossen "merely performs a technical function [and] cannot be registered as a trademark." Domstolen vektla blant annet "When the shape of a product merely incorporates the technical solution developed by the manufacturer of that product and patented by it, protection of that shape as a trade mark once the patent has expired would considerably and permanently reduce the opportunity for other undertakings to use that technical solution." Kopiering for undervisning er heller ikke relevant varemerkebruk, varemerket brukes ikke som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet. Formen til minifigurer kan imidlertid varemerkeregistreres, se EU domstolens avgjørelse i saken Best-Lock (Europe) Ltd vs OHIM (T‑396/14), og designet til minifiguren vil ofte være opphavsrettsbeskyttet.