Du er her

Advokaten svarer

Publisert 7. april 2017

Klasseromsundervisning i grunnskolen anses å være innenfor det private område og derfor kan en normalt vise spill på storskjerm. I en forelesningssal eller i en klasse på f. eks. universitetet eller videregående gjelder de alminnelige reglene. En kan antagelig vise litt av spillet som et sitat hvis det er relevant for undervisningen, f.eks. hvis en underviser i design av dataspill og vil vise hvordan en visuell effekt blir benyttet.

Se Hva er forskjellen på et sitat og annen gjenbruk av et verk i undervisningen? og Hva er god sitatskikk? 

Derimot kan en normalt ikke bare spille på gøy og vise det til alle uten tillatelse fra produsenten.