Du er her

Spørsmål

Er det tillat å digitalisere videomateriale på VHS til undervisningsbruk?

Er det tillatt å digitalisere videomateriale på VHS for bruk i undervisning?

Advokaten svarer

Publisert 30. september 2010, oppdatert 12. februar 2019

En digitalisering innebærer at det lages et nytt eksemplar av verket, og det krever i utgangspunktet samtykke fra rettighetshaver. Når undervisningsinstitusjonen skal digitalisere materiale andre har laget så må det avtales med rettighetshaver. Hvis det gjelder VHS-materiale som undervisningsinstitusjonen har laget og har rettighetene til, kan den naturligvis fritt digitalisere det.

Kopinor-avtalene, som de fleste undervisningsinstitusjoner har inngått, omfatter digital kopiering, men ikke kopiering av lyd og levende bilder. VHS eller DVD med opptak fra TV kan digitaliseres for bruk i undervisningen dersom undervisningsstedet har avtale med Norwaco

Den enkelte underviser kan digitalisere sitt eget VHS-materiale til privat bruk, jf. åndsverkloven § 26. Dette omfatter også kopiering til såkalt privat yrkesmessig bruk. Hvorvidt digitalisering av VHS for bruk i undervisning kan anses som privat yrkesmessig bruk, vil bero på undervisningskonteksten. En privatperson som driver egen undervisningsvirksomhet vil trolig kunne falle innenfor. Dersom underviseren underviseren er ansatt ved en undervisningsinstitusjon, og kopieringen er nødvendig for at underviseren skal kunne utføre sitt undervisningsarbeid der, er det imidlertid arbeidsgiver (institusjonen) som må sørge for at slik kopiering er klarert. I så fall er det ikke tale om privat yrkesmessig bruk, selv om det er den ansatte selv som foretar digitaliseringen.

Underviseren kan under enhver omstendighet ikke overlate selve digitaliseringen (kopieringen) av VHS med film eller musikk til andre. Dette vil være en slags "fremmed hjelp" som ikke er tillatt etter åndsverkloven.