Du er her

Spørsmål

Er det tillatt å digitalisere videomateriale på VHS for bruk i undervisning?

Advokaten svarer

Publisert 30. september 2010, oppdatert 2. januar 2017

Undervisningsinstitusjonen kan digitalisere VHS-materiale de selv har laget og som de har rettighetene til. En digitalisering innebærer at det lages et nytt eksemplar av verket, og det krever i utgangspunktet samtykke fra rettighetshaver. Når undervisningsinstitusjonen skal digitalisere materiale andre har laget så må det avtales med rettighetshaver.

Kopinor-avtalene som de fleste undervisningsinstitusjoner har inngått omfatter digital kopiering, men ikke kopiering av lyd og levende bilder. VHS eller DVD med opptak fra TV kan digitaliseres for bruk i undervisningen dersom undervisningsstedet har avtale med Norwaco

Den enkelte underviser kan digitalisere VHS-materiale når det er innenfor regelen om privat yrkesmessig bruk. Hvorvidt underviseren kan kopiere materiale andre har rettighetene til uten å måtte innhente tillatelse, beror altså på en tolkning av hva "privat yrkesmessig bruk" er.  Dersom underviseren har en egen personlig interesse i at materialet digitaliseres, f.eks. materiale som har personlig affeksjon eller som underviseren selv har brukt mye tid på å skaffe til veie, så kan kopiering være tillatt. Kopiering som er nødvendig for at underviseren skal kunne gjøre jobben sin må arbeidsgiver sørge for. Da er det ikke privat kopiering selv om den faktisk utføres av den ansatte selv.

Underviseren kan ikke overlate selve digitaliseringen (kopieringen) av VHS med film eller musikk til kontorpersonale eller institusjonens IT-tjeneste. Dette vil være en slags "fremmed hjelp" som ikke er tillatt etter åndsverkloven. Men den ansatte kan bruke undervisningsinstitusjonens utstyr for å foreta digitaliseringen og også få hjelp av familie og venner.