Du er her

Spørsmål

Er det ulike regler for publisering på LMS kontra nettet?

Er det ulike regler for kopiering og publisering på internett, i private kretser og i lukkede grupper som læringsplattformer, for eksempel Fronter og Its Learning?

Advokaten svarer

Publisert 27. september 2010, oppdatert 5. februar 2019

Ja, det er ulike regler.

Så lenge det er til privat bruk, kan du ta analoge og digitale kopier, spille musikk, vise frem filmer og sette opp skuespill, etc. uten å måtte be rettighetshaverne om lov eller betale for bruken. Opphaverens enerett gjelder nemlig ikke innenfor det private området. Denne privatkopieringsadgangen gjelder imidlertid ikke for digitale kopier av datamaskinprogram eller databaser eller for kopier av kunstverk når kopien kan oppfattes som originalen. Heller ikke gir privatkopieringsregelen adgang til å fremstille kopier basert på ulovlige kilder, typisk materiale som uten rettighetshavers tillatelse er lagt ut på nettet Privatkopieringsadgangen er dessuten begrenset til offentliggjorte verk, og den omfatter derfor ikke for eksempel upubliserte brev eller manuskripter.

Åndsverkloven skiller mellom bruk innenfor og utenfor det private området, men dette er ikke sammenfallende med skillet mellom åpne og lukkede kretser. Bruk innen en lukket krets kan være privat, forutsatt at det er et vennskapsforhold (personlige bånd) mellom alle som har tilgang til webområdet. Tilgangen må være beskyttet med passord eller lignende. Hvorvidt materialet er lagret internt eller på en ekstern server/ lagringstjeneste er ikke avgjørende. 

Bruk i lukkede kretser, som digitale læringsplattformer som for eksempel Fronter og Its Learning, andre passordbeskyttede sider på internett og e-postlister er å betrakte som offentlig dersom de som har tilgang til løsningene er flere enn en gruppe venner. Som regel vil altså slik bruk være offentlig.

Det er inngått avtaler med rettighetshaverorganisasjonene om bruk i undervisningssektoren. Disse avtalene gir rett til å kopiere, distribuere og lagre digitalt materiale i læringsplattformen, på enkeltstående PC-er, minnepinner, vise digitalt materiale på skjerm og elektroniske tavler og sende materiale på e-post til studenter og kollegaer. Mer informasjon om disse avtalene finner du her:

 

Creative Commons lisensiert materiale kan brukes i henhold til merkingen.

Se også:

Hva er en rettighetshaverorganisasjon?

Hva er en avtalelisens?

 


 

Tillegg for grunnopplæring

Klasseromsundervisning i grunnopplæringen står i en særstilling pga. det nære forholdet mellom elever og lærer til en klasse som følger hverandre over flere år. Det følger således av åndsverkloven § 43 fjerde ledd at fremføring og overføring i ordinær klasseromsundervisning skal anses å skje innenfor det private området. Regelen er myntet på det som skjer i klasserommet, og den gir ikke adgang til spredning i (lukkede) digitale nett. En lærer i grunnskolen kan f.eks. vise frem filmsnutter eller hele filmer i klasserommet, uten at det må betales vederlag til rettighetshaverne