Du er her

Spørsmål

Er det ulike regler for kopiering og publisering på internett, i private kretser og i lukkede grupper som læringsplattformer, for eksempel Fronter og Its Learning?

Advokaten svarer

Publisert 27. september 2010, oppdatert 8. juni 2016

Til privat bruk kan du ta enkelte analoge og digitale kopier, spille musikk, vise frem filmer og sette opp skuespill uten å måtte be rettighetshaverne om lov eller betale for bruken. Opphavsmannens enerett gjelder nemlig ikke det private området. Det er imidlertid ikke tillatt å ta kopier av datamaskinprogram eller databaser og du kan kun ta kopier av lovlig fremstilt materiale. Det er også noen flere unntak, se åndsverkloven § 12. Privat bruk-regelen er begrenset til offentliggjorte verk og omfatter derfor ikke for eksempel upubliserte private brev.

Åndsverkloven skiller mellom bruk innenfor og utenfor det private området, og ikke mellom åpne og lukkede kretser. Bruk som er utenfor det private området er i følge åndsverksloven offentlig. Bruk innen en lukket krets kan være privat, forutsatt at det er et vennskapsforhold mellom alle som har tilgang til webområdet. Tilgangen må være beskyttet med passord eller lignende. Hvorvidt materialet er lagret internt eller på en ekstern server/ lagringstjeneste er ikke avgjørende. 

Bruk i lukkede kretser, som digitale læringsplattformer som for eksempel Fronter og Its Learning, andre passordbeskyttede sider på internett og e-postlister er å betrakte som offentlig dersom de som har tilgang til løsningene er flere enn en gruppe venner. Som regel vil altså slik bruk være offentlig.

Det er inngått avtaler med rettighetshaverorganisasjonene om bruk i undervisningssektoren. Disse avtalene gir rett til å kopiere, distribuere og lagre digitalt materiale i læringsplattformen, på enkeltstående PC-er, minnepinner, vise digitalt materiale på skjerm og elektroniske tavler og sende materiale på e-post til studenter og kollegaer. Mer informasjon om disse avtalene finner du her:

Creative Commons lisensiert materiale kan brukes i henhold til merkingen.

Se også:

Hva er en rettighetshaverorganisasjon?

Hva er en avtalelisens?


 

Tillegg for grunnopplæring

Klasseromsundervisning i grunnskolen anses for å være innenfor det private området pga. det nære forholdet mellom elever og lærer til en klasse som følger hverandre over flere år. En lærer i grunnskolen kan f.eks. vise frem filmsnutter eller hele filmer uten at det må betales vederlag til rettighetshaverne. Denne praksisen bygger på forarbeidene til åndsverkloven fra 1994, se Ot.prp. nr. 15 (1994-95) s. 126. Forarbeidene ble skrevet i en annen medievirkelighet enn dagens, og praksisen kritiseres. Men frem til en annen avklaring foreligger kan bruk innen én enkelt klasse i grunnskolen anses for å være innenfor det private området.