Du er her

Spørsmål

Er en matteoppgave fra en lærebok beskyttet av opphavsrett?

Er en matteoppgave fra en lærebok beskyttet av opphavsrett, eller er matematiske problemstillinger, og oppgaver, regnet som "allmenne" og noe som fritt kan brukes?

Advokaten svarer

Publisert 7. april 2017

Den korte svaret er at den abstrakte matematiske problemstillingen er noe alle fritt kan bruke, men den konkrete måten det er uttrykt på kan være f.eks. sakprosa som er beskyttet av opphavsretten. Nedenfor vil vi se nærmere på dette.

Utgangpunktet er at opphavsretten beskytter uttrykket, måten ting er skrevet på, og ikke den bakenforliggende idéen. For at uttrykket skal være beskyttet må opphavsmannen (forfatteren) ha utvist en kreativ (eller åndelig) innsats av et visst omfang. For eksempel får ingen opphavsrett til en oppgave som lyder “Finn X og vis hvordan du tenker: 2X + 10 = 30”.

Derimot vil en lengre oppgave som har kreative elementer kunne være opphavsrettslig beskyttet. F.eks. vil en oppgave som denne antagelig være beskyttet av opphavsretten: “Astrid, Benedikte og Camilla deltok i den årlige Mattestad stafetten. Stafetten, som hadde 3 etapper, gikk rundt husene i Mattestad sentrum. Hele løpet var 4 km langt. Den andre etappen var 400 meter lengre enn den første, og den tredje var dobbelt så lang som den andre. David hadde fått en ny hastighetsmåler og forklarte at Camilla løp tredje etappe 10 % hurtigere enn Benedikte som igjen løp ett minutt hurtigere enn Astrid. Astrid løp tredje etappe på 7 minutter. Hvor mange km/t løp Camilla i snitt under tredje etappe?”

Den nedre grensen for opphavsrett er ikke klar, og den beskyttelsen som oppgaven over har vil være “tynn”. Dvs. det skal relativt få endringer til for å fjerne de kreative elementene denne forfatteren har forsøkt å tilføre slik at oppgaven fritt kan brukes av andre.

Selv om en har en samling av oppgaver som enkeltvis ikke er beskyttet, kan en samling av oppgaver, f. eks.  i en lærebok, være beskyttet av det som kalles databasevern (også kalt katalogvern). Formålet med dette vernet er ikke å beskytte den kreative, skapende innsatsen, slik alminnelig opphavsrett skal gjøre. Formålet er å beskytte tiden, pengene og innsatsen som har gått med på å innsamle (men ikke å lage), verifisere og presentere innholdet. Som en tommelfingerregel anbefaler vi å innhente samtykke fra forlaget eller forfatterne av læreboken hvis en planlegger å benytte en større mengde oppgaver fra en lærebok, selv om oppgavene enkeltvis er av en type som ikke er beskyttet av alminnelig opphavsrett.

 
1 Start 2 Fullføre