Du er her

Spørsmål

Kan man være sikker på at bilder som er merket med en fribrukslisens er klarert, og at personer som er avbildet har godkjent at bildet kan publiseres?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 21. april 2016

Som regel vil digitale ressurser merket med fribrukslisenser være klarerte. Dersom materialet er gjort tilgjengelig for nedlasting på rettighetshaverens offisielle nettsider må man kunne regne med at materialet er klarert for den bruken lisensen tillater. Men et lisensmerke er ingen garanti for at alle rettigheter er klarert.

Fotografen har rettigheter til det bildet han/hun tar. Andre kan ikke publisere bildene uten fotografens samtykke.

Personen som avbildes skal i utgangspunktet samtykke til at bildet tas og til at bildet kan publiseres, før det legges ut på nettet. Her slurves det en god del. Men det er enkelte unntak. Dersom et bilde av en person har en aktuell og allmenn interesse kan det publiseres, typisk i forbindelse med en nyhetshendelse som omtales i mediene. Fotografen kan også publisere bilder uten å be om samtykke dersom personen er en del av en større folkemengde, står i bakgrunnen eller tilfeldig går forbi hovedmotivet og der hendelsen har en allmenn interesse.