Du er her

Spørsmål

Er fribrukslisenser alltid klarert?

Kan man være sikker på at bilder som er merket med en fribrukslisens er klarert, og at personer som er avbildet har godkjent at bildet kan publiseres?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 7. februar 2019

Som regel vil digitale ressurser merket med fribrukslisenser være klarert. Dersom materialet er gjort tilgjengelig for nedlasting på rettighetshaverens offisielle nettsider må man kunne legge til grunn som relativt sikkert at materialet er klarert for den bruken lisensen tillater. Men et lisensmerke i seg selv er ingen garanti for at alle rettigheter er klarert.

Fotografen har rettigheter til det bildet han/hun tar, og det er først og fremst disse som klareres gjennom en fribrukslisens. 

Personer som evt. avbildes på slike bilder, har imidlertid egne rettigheter (retten til eget bilde), og skal derfor i utgangspunktet gi samtykk før bildet  kan publiseres. Ofte vil fotografen innhente slikt samtykke før bildet tas, men her slurves det nok en god del. Man kan derfor ikke uten videre legge til grunn at en fribrukslisens også inneholder et samtykke fra avbildede personer.

Dersom man ønsker å benytte personbilder som er underlagt en fribrukslisens, bør man derfor konkret undersøke om lisensen sier noe om at den også dekker det nødvendige samtykke fra den/de avbildede. Hvis lisensen bekrefter dette, må man normalt kunne stole på det og kunne publisere uten risiko for ansvar. Er lisensen taus om dette, bør forholdet undersøkes nærmere før man selv publiserer.