Du er her

Spørsmål

Er lukket publisering å regne som offentlig?

Er materiale som er lagt ut på internett å regne som offentlig publisert dersom lenken (url-en) bare er spredt i en lukket krets, og materialet ikke er søkbart?

Advokaten svarer

Publisert 30. september 2010, oppdatert 5. februar 2019

Opphavsretten innebærer at materiale som er beskyttet av opphavsrett i utgangpunktet ikke kan gjøres tilgjengelig for allmennheten uten tillatelse fra opphavseren. Allmennheten er, noe forenklet, alle personer utenfor den forholdsvis snevre krets av nær familie og venner. Opphavsrettens skille mellom privat og offentlig er ikke det samme som skillet mellom en åpen og lukket krets. En lukket krets kan f.eks. være utenfor det private området, dersom de inkluderte i kretsen ikke alle er personlige venner.
 
Selv om materialet publiseres på en slik måte at søkemaskinene ikke oppdager filen vil studenter og andre kunne linke til filen eller på annen måte publisere adressen slik at adressen blir synlig for søkemaskinene, og dermed kan materiale bli allment tilgjengelig.  Derfor bør man bruke et passord eller andre teknikker, som f.eks. filtring av IP-adresser, slik at kun de som det er meningen at skal få tilgang til filen kan laste den ned.  
 
For Kopinor avtalene, som gir tillatelse til tilgjengeliggjøring av kopier på "lukkede nettverk (læringsplattformer, intranett, arkiv m.m.) ", betyr dette at man bør benytte en lukket krets (f.eks. passordbeskyttet) fremfor å legge materialet åpent ut på internett med eneste «beskyttelse» at URLen kun er kjent for en lukket krets.