Du er her

Spørsmål

Hva er avtalelisens?

Advokaten svarer

Publisert 17. september 2010, oppdatert 27. februar 2019

Avtalelisens er avtaler som inngås mellom en bruker (f.eks. en skole) og en rettighetshaverorganisasjon (f.eks. Kopinor og Norwaco) om at brukeren for eksempel skal få lov til å kopiere bøker til undervisningen. Det normale er at slike organisasjoner bare kan inngå avtale på vegne av dem som er medlem av organisasjonen. Det spesielle med avtalelisensene er at disse avtalene gir brukeren en rett til å bruke alle verk av den aktuelle typen, f.eks. bøker, uavhengig av om opphaveren er medlem av organisasjonen eller ikke (og uansett fra hvilket land eller på hvilket språk boken er).

Man kan si det slik at åndsverklovens bestemmelser om avtalelisens forlenger slike avtaler til også å gjelde for opphavere som ikke er medlem av organisasjonen.

Se også: Hvem forvalter opphaverens rettigheter?

Rettighetsorganisasjonen har altså gjennom åndsverkloven fått rett til å inngå avtaler som er bindende også for opphavere som ikke er medlemmer, og som kanskje ikke en gang kjenner til organisasjonen. Begrunnelsen for denne ordningen er at det ofte vil være praktisk umulig for en bruker å få tak i alle opphavere til bøkene de vil kopiere fra, for å spørre om lov til å ta kopier. Gjennom avtalelisesordningen gis brukeren trygghet for at alle verk innenfor den aktuelle kategorien er klarert, og brukeren derfor ikke å bry seg verken med å undersøke om opphaveren er medlem av organisasjonen eller ikke, eller med å kontakte opphavere som ikke er det. Alle opphavere har på sin side lik rett til å få del i vederlagsmidlene, uansett om de er medlem av organisasjonen eller ikke.

Tillegg for grunnopplæring

Det er en egen Kopinoravtale for grunnutdanningen. Dette er avtale med avtalelisensvirkning. 

Tillegg for høyere utdanning

Høyere utdanning har gjennom UHR både avtale med Kopinor, så vel som mønsteravtale med BONO. Disse er avtaler med avtalelisensvirkning.