Du er her

Spørsmål

Hva er avtalelisens?

Advokaten svarer

Publisert 17. september 2010, oppdatert 2. januar 2017

Avtalelisens er avtaler som inngås mellom en bruker (f.eks. en skole) og en rettighetshaverorganisasjon (f.eks. Kopinor og Norwaco) om at brukeren for eksempel skal få lov til å kopiere bøker til undervisningen. Disse avtalene kan gi brukeren rett til å kopiere alle bøker, uansett om opphavsmannen er medlem av organisasjonen eller ikke, og uansett fra hvilket land eller på hvilket språk boken er.

Se også: Hvem forvalter opphavsmannens rettigheter?

Rettighetsorganisasjonen har altså fått rett til å inngå avtaler som er bindende også for opphavsmenn som ikke er medlemmer og som kanskje ikke en gang kjenner til organisasjonen. Begrunnelsen for denne ordningen er at det ofte vil være praktisk umulig for en bruker å få tak i alle opphavsmenn til bøkene de vil kopiere fra, for å spørre om lov til å ta kopier. Gjennom en avtale med avtalelisesvirkning kan brukeren på en lovlig måte få bruke alle verk, og organisasjonen kan kreve inn vederlag for bruken på vegne av alle opphavsmenn. Alle opphavsmenn har lik rett til å få del i vederlagsmidlene, uansett om de er medlem av organisasjonen eller ikke.

Tillegg for grunnopplæring

Det er en egen Kopinoravtale for grunnutdanningen.

Tillegg for høyere utdanning

Høyere utdanning har gjennom UHR både avtale med Kopinor, så vel som mønsteravtale med BONO.

 
1 Start 2 Fullføre