Du er her

Spørsmål

Hva er "det fri" og "public domain"?

Advokaten svarer

Publisert 12. januar 2012, oppdatert 29. juni 2016

Tekst, bilder, musikk og annen informasjon som ikke er beskyttet av opphavsrett eller nærstående rettigheter, er i det fri og åndsverkloven legger i utgangspunktet ingen begrensninger på hva du kan gjøre med slik informasjon. På engelsk kalles dette for "public domain".

Informasjon kan være i det fri av flere grunner:

  • Vernetiden kan være utløpt, som for eksempel Edvard Griegs komposisjoner.
  • Informasjonen kan være av en type som ikke blir beskyttet av opphavsrett. Dette er tilfellet når informasjonen ikke oppfyller kravet til originalitet. Les mer under: Hva er opphavsrett? Et annet eksempel er at noen kategorier av verk, som for eksempel lover og forskrifter, er unntatt fra vern etter særregler i åndsverklovens § 9.
  • Opphavsmannen kan ha sagt fra seg opphavsretten.  Dette kan han gjøre for eksempel ved å erklære at verket er i det fri. Creative Commons Zero erklæringen er et eksempel på dette.

Etter norsk rett er det usikkert om opphavsmannen gjennom å erklære at verket er i det fri kan si fra seg vernet han har mot ikke å bli krenket av andres bruk av verket, jfr. åndsverkloven § 3.

Når informasjon blir underlagt fribrukslisenser som for eksempel Creative Commons lisensene eller GNU Free Documentation License faller den ikke i det fri. Her har opphavsmannen normalt rettigheter etter åndsverkloven, men han har gitt brukerne stor frihet til å utnytte verket.