Du er her

Spørsmål

Hva er en rettighetshaverorganisasjon?

Advokaten svarer

Publisert 21. september 2010, oppdatert 5. februar 2019

En rettighetshaverorganisasjon, også omtalt som opphavsrettsorganisasjon eller forvaltningsorganisasjon, representerer opphavsmenn og andre rettighetshavere og inngår avtaler på vegne av dem om tillatelse til bruk av verk.

Rettighetshaverorganisasjonen forhandler, inngår avtaler om bruk og krever inn betaling for bruken på vegne av rettighetshaverne.

Rettighetshaverorganisasjonen opptrer ofte på vegne av både norske og utenlandske rettighetshavere. Vederlaget betales tilbake til rettighetshaverne, enten direkte i forhold til hvor mye den enkeltes verk eller fremføring har blitt brukt, eller gjennom ulike stipendordninger.

Norske rettighetshaverorganisasjoner:

Mer informasjon finner du på organisasjonenenes informasjonssentral for opphavsrett og klarering: www.clara.no

Tillegg for grunnopplæring

Det er ingen spesielle hensyn eller vurderinger for dette spørsmålet for grunnutdanningen, ut over at det foreligger en egen Kopinoravtale.

Tillegg for høyere utdanning

Flere universiteter og høgskoler har i tillegg til Kopinoravtale også en mønsteravtale med Bono om digital utnyttelse av kunstverk. Grunn- og videregående skoler har ikke en slik avtale.