Du er her

Spørsmål

Hva er ervervsmessig undervisning?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 27. februar 2019
 

«Ervervsmessig undervisning» er et begrep som forekommer i åndsverkloven § 43 og som begrenser adgangen til fri bruk av verk i undervisning: Hvis undervisningen er ervervsmessig, kan man ikke uten betaling foreta «fremføring og overføring av databaser»​ eller foreta «annen trådbunden eller trådløs overføring til allmennheten». Denne begrensningen er innført i norsk rett på grunnlag av EU-direktiver.

Hva som er ervervsmessig undervisning avgjøres etter karakteren av selve undervisningsvirksomheten, og ikke etter hvordan institusjonen er organisert eller finansiert. At det tas betalt for å delta i undervisningen er ikke avgjørende, så lenge betalingen kun er ment å dekke utgiftene ved å avholde kurset (selvkost) og ikke å skape profitt. Det innebærer i praksis at f.eks. et universitetet kan avholde undervisning hvor det tas betalt for å delta, men hvor kursavgiften kun skal dekke kostnadene ved å avholde kurset, uten at dette anses som ervervsmessig undervisning.

Private skoler som drives kommersielt og har som definert formål å skape profitt, vil anses å drive ervervsmessig undervisning. Selv om det ikke tas betalt for hvert enkelt kurs på slike skoler, vil undervisningen som foregår der bli gjennomført for å skape profitt og dermed være ervervsmessig. Ervervsmessig undervisning omfatter også tjenester som er gratis for brukerne, men hvor den som tilbyr undervisningen (for eksempel et foredrag) har inntekter fra reklame eller forsøker å skaffe seg kunder blant tilhørerne - altså en indirekte økonomisk fordel.