Du er her

Spørsmål

Hva er ervervsmessig undervisning?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 11. desember 2017

Hva som er ervervsmessig undervisning avgjøres etter virksomhetens karakter, og ikke for eksempel etter hvordan den er organisert eller finansiert. Dersom virksomheten drives etter et selvkostprinsipp, altså når utdanningsinstitusjonene ikke har som mål å gå med et overskudd, vil det ikke være ervervsmessig undervisning. Dette innebærer i praksis at kurs i regi av universitetet hvor det tas betalt, men hvor kursavgiften kun skal dekke kostnadene, ikke vil være ervervsmessig undervisning.

Private skoler som drives kommersielt og som altså har profitt som mål, er ervervsmessig undervisning. Ervervsmessig undervisning omfatter også tjenester som er gratis for brukerne, men hvor den som tilbyr undervisningen (for eksempel et foredrag) har inntekter fra reklame eller forsøker å skaffe seg kunder blant tilhørerne - altså en indirekte økonomisk fordel.

Begrepet "ervervsmessig undervisning" er noe annet enn "i ervervsøyemed". Ervervsøyemed omfatter mer, herunder også virksomhet som drives etter et selvkostprinsipp.

I undervisning som ikke er ervervsmessig har man blant annet noe større muligheter til å fremføre for eksempel et dikt.


 

 
1 Start 2 Fullføre