Du er her

Spørsmål

Hva er forskjellen på et sitat og annen gjenbruk av et verk i undervisningen?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 8. juni 2016

Et sitat er en mindre del av et verk som brukes i en ny fremstilling for å sikre den alminnelige diskusjonsfrihet. Et sitat kan brukes for å skape debatt, spre kunnskap, gi kritikk eller for å belyse en påstand. Sitatretten omfatter ikke deler av en film eller et musikkstykke som brukes for å skape en stemning.

Kun offentliggjorte verk kan siteres og sitatretten er først og fremst aktuell for litterære verk, film og musikk. Andre kunstverk, som bilder og skulpturer, kan som regel ikke siteres. Det kan nemlig krenke opphavsmannens ideelle rettigheter å bare vise deler av et kunstverk. Det betales ikke vederlag for sitatbruk. 

Utover den alminnelige sitatretten er det adgang til å gjenbruke offentliggjorte kunstverk som illustrasjoner i kritiske eller vitenskapelige fremstillinger uten at rettighetene må klareres. Dette omfatter digital bruk dersom bruken ikke er kommersiell. Dette er en slags sitatrett for kunstverk.

Det er også særskilte regler for å vise frem og fremføre verk i undervisningen, uten at rettighetene må klareres. Fysiske eksemplarer av kunstverk og fotografier kan vises frem ved hjelp av projektorer, lysbilder eller transparenter og litterære verk og musikkstykker kan fremføres (leses opp, synges eller spilles) i undervisningen. Verk som er publisert med Creative Commons-lisens og eldre verk hvor vernetiden har utløpt, kan brukes fritt. 

Det er også regler som gir rett til å bruke deler av et verk uten å måtte be om samtykke, men mot at det betales vederlag. Det gjelder kunstverk som brukes som illustrasjoner til tekster til bruk i undervisning og deler av verk som brukes i samleverk bestemt for undervisning når verkene er mer enn 5 år gamle. Disse bestemmelsene omfatter ikke digital bruk.

Se også : Publisering på LMS kontra nettet?

Hovedregelen for annen gjenbruk er at det både krever samtykke fra opphavsmannen og at det betales for bruken. Tillatelse til gjenbruk kan avtales med rettighetshaverorganisasjonene.

Se også: 
Hva vil det si å klarere opphavsrett?
Hva er avtalelisens?