Du er her

Spørsmål

Hva er god sitatskikk?

Advokaten svarer

Publisert 14. september 2011, oppdatert 10. mars 2017

Det kan siteres fra offentliggjorte verk uten tillatelse fra opphavsmannen så lenge det gjøres "i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger", som det står i loven.

Kravet om god sitatskikk tilsier at sitatet skal innebære en lojal og redelig utnyttelse av verket. God sitatskikk er en etisk standard og hvorvidt sitatet er i samsvar med god skikk beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering.

Vanligvis siterer man et verk når undervisningen gjelder dette verket eller for å utdype et emne. I utgangspunktet skal sitatet være kort og kun en liten del av et verk. I enkelte tilfeller, som helt korte dikt, kan hele verket brukes som sitat.

Hvor mye som kan brukes beror på omstendighetene og formålet med bruken. Dersom formålet er analyse, kritikk eller harselas av verket kan man sitere mer. Dersom man bruker et sitat i en faglig sammenheng for å gjengi en mening eller et resonnement må man også gjengi såpass mye at meningen ikke blir forvrengt. Generelt skal sitatet være lojalt mot meningsinnholdet i verket det siteres fra. Det kan derfor være at et sitat blir for kort til å være i samsvar med god sitatskikk.

Sitatet må normalt brukes i en ny sammenheng som den som siterer verket selv skaper, for eksempel i analyse av film eller tekst. Sitater løsrevet fra sammenhengen kan kun være helt kort, for eksempel en setning eller to som "ord for dagen".

Sitatretten skal ikke skjule opphavsrettskrenkelser. Sitatretten skal altså ikke gi grunnlag for bruk som det er naturlig å betale vederlag til opphavsmannen for, typisk i kommersiell sammenheng. Dersom man lager en film kan man for eksempel ikke låne scener fra andre filmer for å slippe å lage det samme selv. Slik bruk skal det normalt betales vederlag for. Sitatrettens formål er blant annet å sikre ytringsfrihet og mulighet for debatt og kritikk. Dette tilsier også at sitater ikke brukes til reklameformål.

Særlig innen faglitteratur er det skrevet mye om hvordan sitater skal brukes og det finnes nedskrevne etiske normer for sitatbruk. Når man siterer i tråd med slike etiske normer kan man legge til grunn at sitatene også er i samsvar med god sitatskikk.

Opphavsmannen skal navngis og om mulig skal også tittelen på det siterte verket oppgis.

Se også:
Hvor mye kan siteres?
Forskjell på sitat og annen gjenbruk?