Du er her

Spørsmål

Hva er vernetid?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 9. november 2017

Vernetid er den tiden rettighetene til et kunstverk, et dikt, en film, fremføring av en sang osv. er vernet. Etter utløpet av vernetiden er det fritt frem å bruke og kopiere verket eller fremføringen for alle, uten å måtte be rettighetshaveren om lov eller betale for bruken. Selv om vernetiden er utløpt, har opphavsmannen krav på å bli navngitt. Det er også noen grenser for hvordan verket kan brukes - det skal ikke brukes på en krenkende måte ("klassikervernet").

 

  • Åndsverk er vernet i 70 år etter det året opphavsmannen døde. For verk med flere opphavspersoner, slik som film, er vernetiden 70 år etter den lengstlevende opphavspersons død.
  • For filmverk regnes de 70 årene fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende av hovedregissøren, forfatteren av filmmanuskript, dialogforfatteren og komponisten av musikk som er frembrakt med henblikk på filminnspillingen. For musikkverk der både tekst og musikk er frembrakt med henblikk på verket, regnes de 70 årene fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende av tekstforfatteren og komponisten.
  • For musikkverk der både tekst og musikk er frembrakt med henblikk på verket, regnes de 70 årene fra utløpet av dødsåret for den lengstlevende av tekstforfatteren og komponisten.

Vernetid gjelder også for verk med ukjent opphavsperson.

Det er også andre verk som åpner for fri bruk, enten der vilkårene er avklart på forhånd gjennom en Creative Commons lisens, eller satt i det fri - Public Domain/offentlig eiendom. En behøver heller ikke avklare med rettighetshaveren ved sitering, men husk alltid referanser og henvisninger.