Du er her

Spørsmål

Hva kan en student/ansatt/ekstern låner lovlig gjøre med et manus som er lånt ved et høyskolebibliotek?

Advokaten svarer

Publisert 13. november 2015, oppdatert 7. juni 2016

Som lånetaker ved et høyskolebibliotek er man vanligvis underlagt Kopinoravtalen. Ideen med avtalen er at man i undervisningsøyemed lettere skal kunne få tilgang til relevant materiale. Likevel gjelder det begrensninger i mengden som fritt kan kopieres, for eksempel inntil 15 % (eller et kapittel) av en bok. Ettersom et manus er å anse som en litterær tekst vil disse begrensningene knyttet til kopieringens omfang også gjelde for kopiering av manus. Reglene er nærmere beskrevet på Kopinors nettsider.

Når det gjelder selve kopieringen, er både analog og digital kopiering lov etter Kopinoravtalen. Rettighetene gjelder imidlertid for den enkelte ansatt/student hos institusjonen og medfører klare begrensinger i hvordan kopiene kan benyttes. Kopiering av beskyttet materiale skal bare skje til bruk i institusjonens undervisningsvirksomhet og til intern bruk for forskning og administrasjon ved institusjonen. Avtalen gir likevel ikke rett til kopiering av beskyttet materiale som har et forlagsmessig preg, selv om det skjer bare for institusjonens ansatte, studenter osv. Les mer om hvordan kopiene kan benyttes i kapittel 6 i Kopinoravtalen for Universiteter og Høyskoler.

 
1 Start 2 Fullføre