Du er her

Spørsmål

Hva ligger i begrepet "burde ha forstått" at noe er ulovlig delt?

Burde jeg forstått at en video med musikk fra VG-lista Topp 20 musikk på YouTube er ulovlig lastet opp? Kan jeg bli ansvarlig for å lenke til den?

Advokaten svarer

Publisert 7. april 2017, oppdatert 12. februar 2019

For å bli ansvarlig for medvirkning til opphavsrettskrenkelse, f.eks. ved å lenke til innhold som er lagt ut i strid med åndsverkloven, må en ha opptrådd uforsvarlig. Dette er det vi kaller skyldkravet. Kort fortalt innebærer dette at lenking til ulovlig utvalgt materiale kan utløse ansvar hvis den som lenker til innholdet enten visste eller burde ha forstått at innholdet var utlagt i strid med loven. Hvorvidt vedkommende burde ha forstått, beror på en konkret vurdering.

Når Høyesterett i napster.no-dommen fant eieren av nettstedet napster.no erstatningsansvarlig for å ha medvirket til opphavsrettskrenkelse ved å lenke til mp3 filer med kjent musikk, la Høyesterett vekt på flere momenter. I dommen står det: "Det vi har for oss, er etter min vurdering forsettlige og meget klanderverdige medvirkningshandlinger fra As side. Hans formål med napster.no var nettopp å gi andre tilgang til denne musikken. Forsiden på nettstedet viser dette. […] Det var innlastet populær musikk med kjente artister. Det var blant annet lenket til musikk som var medtatt på hitlister som Norge Topp 20 og VG-listen. A har utvilsomt vært klar over at musikken var opplastet uten rettighetshavernes samtykke."

Videodelingsnettsteder, som YouTube, Dailymotion etc., kan sies å operere på et noe tynt opphavsrettslig grunnlag. Det vil ofte være temmelig klart at det ikke er rettighetshaveren selv som har lastet opp den enkelte video som finnes der. Slik sett kan man si at de fleste av oss burde ha forstått at slikt innhold ikke er lovlig utlagt.

På den annen side har slike tjenester fått en så stor utbredelse, at det kan være egnet til å villede. Hvordan kan slike tjenester tillates å fortsette sin virksomhet dersom det ikke er lovlig?

Like fullt er det ikke usannsynlig at en domstol ville konkludert med at brukere generelt, herunder dem som lenker til slike tjenester, burde ha forstått at innholdet (i hvert fall dels) er ulovlig utlagt. En domstol vil foreta en konkret vurdering og se på faktorer som hvem som har lastet opp musikken (er det sannsynlig at dette er rettighetshaveren selv?), om videoen har ligget der lenge med et høyt antall besøkende uten å bli fjernet, profesjonaliteten til videoen, etc. I utgangpunktet burde du forstått f.eks. at en bruker som "Ola Normann" ikke har rettigheter til å laste opp Topp 20 musikk.

Bildet blir imidlertid mer uklart pga. YouTubes Content ID system og at YouTube har inngått avtaler med flere, men ikke alle, musikkselskap. I skrivende stund har f.eks. YouTube en avtale Warner Music Group, som gjør, noe forenklet, at hvis en person laster opp musikk administrert av dette plateselskapet får plateselskapet en andel av reklameinntektene mot å gi en tillatelse til bruken. Dermed blir en ellers ulovlig opplasting blir gjort lovlig.

Foreløpig er denne situasjonen uoversiktlig for en internettbruker, og den generelle anbefalingen må derfor være at man avstår fra å lenke til innhold på YouTube, med mindre man er rimelig sikker på at innholdet er lovlig utlagt. Det skal imidlertid nevnes at EU høsten 2018 vedtok et nytt opphavsrettsdirektiv, som vil tvinge tjenester som YouTube til å forsiker seg om at innholdet som lastes opp der er lovlig. Dette vil på noe sikt gjøre det sikrere også å lenke til slikt innhold.

Se også spørsmålet Kan jeg lenke til YouTube i en hjemmeside for musikkundervisning?