Du er her

Spørsmål

Hva ligger i begrepet "burde ha forstått" at noe er ulovlig delt?

Burde jeg forstått at en video med musikk fra VG-lista Topp 20 musikk på YouTube er ulovlig lastet opp? Kan jeg bli ansvarlig for å lenke til den?

Advokaten svarer

Publisert 7. april 2017

For å bli ansvarlig for medvirkning til opphavsrettskrenkelse, f.eks. ved å lenke til innhold som krenker opphavsretten, må en ha opptrådd "utilbørlig". Vi skriver mer om ansvar for lenking her [lenke til hovedspørsmål]. Begrepet "utilbørlig" viser at det må foretas en konkret skjønnsmessig vurdering. Hvor høyt eller hvor lavt denne listen skal ligge er det ikke mulig å gi et helt eksakt svar på, men nedenfor skal vi prøve vi å komme nærmere svaret.

Når Høyesterett kom til at eieren av napster.no hadde medvirket til opphavsrettskrenkelse ved å lenke til mp3 filer med kjent musikk la Høyesterett vekt på flere momenter. I dommen står det: "Det vi har for oss, er etter min vurdering forsettlige og meget klanderverdige medvirkningshandlinger fra As side. Hans formål med napster.no var nettopp å gi andre tilgang til denne musikken. Forsiden på nettstedet viser dette. […]Det var innlastet populær musikk med kjente artister. Det var blant annet lenket til musikk som var medtatt på hitlister som Norge Topp 20 og VG-listen. A har utvilsomt vært klar over at musikken var opplastet uten rettighetshavernes samtykke."

På videodelingsnettsteder, som YouTube, Dailymotion etc., kan faktorer som hvem som har lastet opp musikken, om videoen har ligget der lenge med et høyt antall besøkende uten å bli fjernet, profesjonaliteten til videoen etc. gi en indikasjon på om videoen er lovlig lastet opp. I utgangpunktet burde du forstått f.eks. at en bruker som "Ola Normann" ikke har rettigheter til å laste opp Topp 20 musikk.

Bildet blir imidlertid mer uklart pga. YouTubes Content ID system og at YouTube har inngått avtaler med flere, men ikke alle, musikkselskap. I skrivende stund har f.eks. YouTube en avtale Warner Music Group, som gjør, noe forenklet, at hvis en person laster opp musikk administrert av dette plateselskapet får plateselskapet en andel av reklameinntektene mot å gi en tillatelse til bruken. Dermed blir en ellers ulovlig opplasting blir gjort lovlig. Hvis vi finner en musikkvideo på YouTube som er på VG-lista Topp 20, må vi f.eks. undersøke hvilke avtaler YouTube har før vi vet om vi lovlig kan lenke til videoen? Signalene fra lovgiver i forbindelse med debatten rundt strømming har blant annet vært at "[…] en Internettbruker ikke skal ha noen undersøkelsesplikt mht. om innholdet som finnes ved vanlig surfing er ulovlig lagt ut." (fra Høring om ny åndsverklov 2016). Hvis du lager din egen nettside er du kanskje ikke en helt vanlig nettbruker og bør tenke deg noe grundigere om, men inntil det skjer en rettsutvikling vet ingen helt hvor grundig "grundig nok" er. Det har vært veldig få rettsaker om lenking i Norge.

Se også spørsmålet Kan jeg lenke til YouTube i en hjemmeside for musikkundervisning?

 
1 Start 2 Fullføre