Du er her

Spørsmål

Hva skal til for at et manus regnes som offentliggjort?

Hva skal til for at et manus regnes som offentliggjort?

Advokaten svarer

Publisert 13. november 2015, oppdatert 12. februar 2019

Etter åndsverkslovens § 10 skal et manus anses som offentliggjort når det lovlig er gjort tilgjengelig for allmennheten, typisk der tilgjengeliggjøringen har skjedd med opphaverens samtykke. 

Et verk anses etter åndsverkloven § 3 å være gjort tilgjengelig for allmennheten såfremt eksemplar av verket er spredt til allmennheten eller vist offentlig eller verket er blitt fremført offentlig eller overført til allmennheten. Noe forenklet kan en si at et manus er å regne som offentliggjort når andre personer enn den forholdsvis snevre krets av nær familie og venner er gitt tilgang til verket. Manus som er lagt ut på nettsider som Dramas.no er dermed å betrakte som offentlig. 

Se også Kopinoravtalen for Universiteter og Høyskoler § 4 der det fremgår at dramatiske verk inntatt i distribusjonsarkiver er å anse som offentliggjort etter åndsverksloven § 10.

Det er viktig å påpeke at et verk som et skuespill eller lignende vil være offentliggjort så snart det settes opp, mens manuset som ligger til grunn teknisk sett ikke er det samme verket, og dermed ikke i seg selv offentliggjort. Det er nemlig den konkrete utformingen av verket som har vern etter åndsverksloven. Manus fra NRK er dermed ikke offentliggjort da det er klippet som vises på tv som offentliggjøres og ikke selve manuset. Dette står i motsetting til manuser som tilgjengeliggjøres for allmennheten via Dramas.no eller teaterforlagene.