Du er her

Spørsmål

Hva vil det si å klarere opphavsrett?

Advokaten svarer

Publisert 17. september 2010, oppdatert 7. mars 2017

Å klarere opphavsrettigheter innebærer at det gjøres en avtale om bruk av et verk. Det kan avtales direkte med opphavsmannen til verket, eller med en organisasjon eller annen representant som opptrer på vegne av opphavsmannen, for eksempel Kopinor, Norwaco eller et forlag.

Se også: Hvem forvalter opphavsmannens rettigheter?

Som regel må det betales for bruken. Verket kan bare brukes på de måtene det er avtalt. For eksempel kan det avtales at inntil 15 % av sidene i bestemte bøker kan kopieres.
 

Tillegg for grunnopplæring

Det foreligger en egen Kopinoravtale for grunnutdanningen. Norwaco tilbyr sammen med kringkaster avtaler som gir skoler og barnehager tilgang til TV- og radioprogrammer og spillefilm.

Tillegg for høyere utdanning

Høyere utdanning har gjennom UHR både avtale med Kopinor, så vel som mønsteravtale med BONO. Universiteter, høyskoler, folkehøyskoler og private skoler inngår egne avtaler med Norwaco.