Du er her

Spørsmål

Hvem har ansvar for at gjenbrukte deler av verk som brukes i student- og elevarbeider er opphavsrettslig klarert før arbeidene publiseres?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 24. mars 2017

Ifølge åndsverkloven er det den som publiserer et verk på nettet som har ansvaret for at bruken av andres verk er opphavsrettslig klarert. Eleven og studenten som publiserer materialet er altså ansvarlig for det han/hun publiserer. 
Se også: Hva vil det si å klarere opphavsrett? 

Elever i grunnskolen kan legge ut arbeider på lukkede, passordbeskyttede områder hvor kun læreren og klassekameratene har tilgang - som et virtuelt klasserom. En slik fremføring vil ifølge dagens praksis ikke være offentlig, men tillatt som "privat bruk".

Underviseren har et generelt ansvar for å legge til rette undervisningen og bør ha satt seg inn i de avtaler undervisningsinstitusjonen har inngått med rettighetshaverorganisasjonene om tillatelse til bruk av åndsverk. Avtaler med rettighetshaverorganisasjonene, som Kopinor eller BONO, kan dekke tillatelse til gjenbruk i elev- eller studentarbeider. Dette må undersøkes konkret i de avtalene den enkelte undervisningsinstitusjonen har inngått. 

Se også: Hvem har rettighetene til studenters og elevers digitale verk?

Dersom undervisningsinstitusjonen blir oppmerksom på at de har ulovlig materiale på sine nettsider, må dette fjernes.