Du er her

Spørsmål

Hvem har ansvar for at det elever publiserer er opphavsrettslig klarert?

Hvem har ansvar for at gjenbrukte deler av verk som brukes i student- og elevarbeider er opphavsrettslig klarert før arbeidene publiseres?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 12. februar 2019

Ifølge åndsverkloven er det den som publiserer noe på nettet som er ansvarlig for at eventuell bruk av andres verk er opphavsrettslig klarert. Eleven og studenten som publiserer materialet er altså selv ansvarlig for det han/hun publiserer. 
Se også: Hva vil det si å klarere opphavsrett? 

Underviseren har et generelt ansvar for å legge til rette undervisningen og bør nok ha satt seg inn i de avtaler undervisningsinstitusjonen har inngått med rettighetshaverorganisasjonene om tillatelse til bruk av åndsverk. Dette er imidlertid ikke i seg selv tilstrekkelig til å utløse ansvar etter åndsverkloven for det studenter eller elever publiserer. Hvis underviseren aktivt medvirker til publiseringen, kan konklusjonen bli en annen. Avtaler med rettighetshaverorganisasjonene, som Kopinor eller BONO, kan gi tillatelse til gjenbruk av beskyttet materiale i elev- eller studentarbeider. Dette må undersøkes konkret i de avtalene den enkelte undervisningsinstitusjonen har inngått. 

Se også: Hvem har rettighetene til studenters og elevers digitale verk?

Dersom undervisningsinstitusjonen blir oppmerksom på at den har ulovlig materiale på sine nettsider, må dette fjernes.