Du er her

Spørsmål

Hvem har ansvar for at lenker er lovlige?

Når jeg i undervisningen viser til materiale på nettet gjennom lenker, har jeg da noe ansvar for at dette materialet er opphavsrettslig klarert og dermed lovlig lastet opp på nettet? Og hva er konsekvensen dersom det ikke er lastet opp lovlig?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 12. februar 2019

Utgangspunktet er at normal og lojal lenking til materiale som er lastet opp på nettet med opphaverens samtykke er tillatt. Du risikerer å bli erstatningsansvarlig for medvirkning til ulovlig publisering dersom du lenker til materiale andre har lagt ut ulovlig.

Materiale som er lastet opp på nettet uten tillatelse fra opphaveren har blitt publisert ulovlig. Et erstatningsansvar forutsetter at lenkingen var rettsstridig, altså at du lenket til materialet med vitende og vilje om at materialet var ulovlig (forsett) eller at handlingen var klanderverdig, det vil si at retten kommer til at du er å bebreide fordi du burde ha handlet annerledes. Når du lenker til materiale i god tro om at dette er lagt ut lovlig får du altså ikke noe ansvar.

Dersom du senere blir klar over at lenken peker til noe ulovlig må du slette lenken. Hvis ikke kan du risikere å bli holdt ansvarlig selv om du opprettet lenken i god tro.

Her som ellers må du utøve kildekritikk og gjerne foreta noen nærmere undersøkelser. En film som nettopp har hatt premiere på kino er neppe lagt ut fritt tilgjengelig på nettet i sin helhet dagen etter.