Du er her

Spørsmål

Hvilke avtaler kreves for at et skolebibliotek skal kunne vise film i biblioteket?

Hvilke avtaler kreves for at et skolebibliotek skal kunne vise film i biblioteket? Dette kan gjelde visning for en bestemt gruppe eller klasse, eller en "åpen visning" for alle som vil komme.

Advokaten svarer

Publisert 7. april 2017

Hvilken lisens som kreves avhenger av hvilken film som skal vises, hvem den skal vises til og hvor en har hentet filmen fra. Film kan antagelig i visse situasjoner vises i grunnskolen uten lisens fra rettighetshaver.

Lese mer om dette på siden for TV og film

Hvis biblioteket ønsker å ha en åpen visning, hvor i utgangpunktet alle og enhver kan komme, vil det ikke omfattes av undervisningsavtalene og en må innhente en særskilt tillatelse.

Norwacos undervisningsavtaler omfatter bestemte filmer som tas opp av skolen selv fra tv-kanaler Norwaco samarbeider med eller hentes fra AV-sentraler. På Norwacos hjemmeside finnes det en lister over hvilke TV kanaler som er omfattet (så som NRK og STV) samt hvilke filmer som er omfattet (typisk nordiske filmer).

MPLC tilbyr en undervisningsavtale (paraplylisens) som omfatter filmer fra en rekke primært utenlandske filmselskaper (Disney, Pixar, Universal, Paramount, 20th Century Fox etc.) Filmen kan streames eller vises fra DVD/Blu-ray/video, men kan ikke være et opptak fra en TV-kanal.