Du er her

Spørsmål

Hvordan håndteres opphavsretten til dynamiske verk som wikier og diskusjonsfora? Kan man fritt kopiere dynamiske verk som er resultat av fleres felles bidrag og som endres fortløpende?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 8. juni 2016

Selv om verk blir til i samarbeid er de opphavsrettsbeskyttet; det er mange opphavsmenn til disse verkene.

Mange dynamiske verk, som Wikipedia, publiseres under fribrukslisenser som Creative Commons. Verkene skal da brukes videre i samsvar med de vilkårene (attributtene) som verket er publisert under. Dette er typisk krav om at det skal henvises til hvor materialet er hentet fra, hvorvidt det kan endres og eventuelt hvorvidt verket eller deler av det kan brukes kommersielt. Når et verk er publisert under Creative Commons-lisens om navngivelse vil det fremgå av verket at det er publisert under denne lisensen og ofte hvordan opphavsmenn skal krediteres.

Se også: Hva er Creative Commons?

Dersom man ønsker å bruke verket på måter lisensen ikke tillater, må man innhente samtykke fra alle opphavsmennene.

Det er svært praktisk og det anbefales at dynamiske verk, som wikier og andre samskrivingsverk som brukes i undervisning, publiseres under fribrukslisenser.

Åndsverkloven har en egen bestemmelse om bearbeidede verk som slår fast at den som bearbeider et verk kan få vern for denne nye bearbeidede versjonen, samtidig som den opprinnelige opphavsmannen fremdeles har vernet av sitt verk i behold. Opphavsmannen til det nye bearbeidende verket kan ikke opphavsrettslig råde over dette bearbeidede verket uten samtykke fra innehaveren av opphavsretten til det originale verket. Den "nye" opphavsmannen får kun en selvstendig rett når endringene er så omfattende at det nye verket fremstår som et eget selvstendig verk. En ren sammenstilling, eller såkalt ”mash-up”, av flere originale verk kan neppe sies å være en slik omfattende bearbeiding og endring.