Du er her

Spørsmål

Hvordan håndteres opphavsretten til dynamiske verk som wikier og diskusjonsfora?

Hvordan håndteres opphavsretten til dynamiske verk som wikier og diskusjonsfora? Kan man fritt kopiere dynamiske verk som er resultat av fleres felles bidrag og som endres fortløpende?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 7. februar 2019

Selv om verk blir til i samarbeid er de opphavsrettsbeskyttet; det er mange opphavere til disse verkene.

Mange dynamiske verk, som Wikipedia, publiseres under fribrukslisenser som Creative Commons. Verkene kan da brukes videre i samsvar med de vilkårene (attributtene) som verket er publisert under. Dette er typisk krav om at det skal henvises til hvor materialet er hentet fra, hvorvidt det kan endres og eventuelt hvorvidt verket eller deler av det kan brukes kommersielt. Når et verk er publisert under Creative Commons-lisens om navngivelse vil det fremgå av verket at det er publisert under denne lisensen og ofte hvordan opphaveren skal krediteres.

Se også: Hva er Creative Commons?

Dersom man ønsker å bruke verket på måter lisensen ikke tillater, må man innhente samtykke fra alle opphaverne.

Det er svært praktisk og det anbefales at dynamiske verk, som wikier og andre samskrivingsverk som brukes i undervisning, publiseres under fribrukslisenser.

Åndsverkloven har en egen bestemmelse om bearbeidede verk som slår fast at den som bearbeider et verk kan få vern for denne nye bearbeidede versjonen, samtidig som den opprinnelige opphaveren fremdeles har vernet av sitt verk i behold. Opphaveren til det nye bearbeidende verket kan ikke opphavsrettslig råde over dette bearbeidede verket uten samtykke også fra innehaveren av opphavsretten til det originale verket. Den "nye" opphaveren får først en selvstendig råderett over resultatet hvis endringene er så omfattende at det sluttresultatet fremstår som et nytt og selvstendig verk. En ren sammenstilling, eller såkalt ”mash-up”, av flere originale verk vil normalt ikke anses å være av slikt omfang og karakter at et nytt og selvstendig verk oppstår.