Du er her

Spørsmål

Hvordan ivareta opphavsretten i remix-tjenester?

Flere nettjenester tilbyr å lage egne videoer eller presentasjoner der man kan sette sammen video, lenker, tekst, kart, 3D objekter osv. Elementene som settes sammen kan være fra forskjellige nettsider, eller en kan laste opp eget materiale. Et eksempel er Popcorn-maker. Også EdPuzzle og EduCanon gir mulighet for å lage interaktive videoer der man kan legge inn enten egne videoer eller andres videoer og bearbeide disse f.eks. ved å kutte vekk deler av videoen, legge inn spørsmål, legge på ny lyd osv. Hvordan skal elever som bruker slike tjenester forholde seg til opphavsrett?

Advokaten svarer

Publisert 11. november 2015, oppdatert 23. november 2016

I utgangpunktet tillater åndsverkloven at elever og studenter remixer og viser andre remixen når det skjer innenfor den private sfære, sml. åndsverksloven §§ 2 og 11.

Fremføring av verk for klasser i grunnskolen har tradisjonelt vært ansett å foregå i den private sfære på grunn av de nære personlige bånd mellom elevene i en klasse. Dette følger av et eldre forarbeid til åndsverkloven. Undervisning i dag er ikke alltid  organisert med klasse som eneste enhet, men med større grupper på tvers av klassene. Det er usikkert om slike grupper alltid kan anses som elevens private sfære.

Ønsker en å vise frem remixen utenfor den private sfære blir svaret mer komplisert. Utgangpunktet er at det må innhentes tillatelse fra opphavsmannen til verkene / elementene som mikses sammen og vises. Det er ikke behov for å innhente egen tillatelse hvis verket er underlagt en lisens som tillater remixing (så som f. eks. Creative Commons lisens uten ND attributtet). Videre vil det være i orden å benytte  elementer som er uten vern fordi vernetiden er utløpt eller fordi de ikke anses som åndsverk etter åndsverksloven.

Se Hva er "det fri" og "public domain"? 

 
1 Start 2 Fullføre