Du er her

Spørsmål

Hvordan ivareta opphavsretten i remix-tjenester?

Flere nettjenester tilbyr å lage egne videoer eller presentasjoner der man kan sette sammen video, lenker, tekst, kart, 3D objekter osv. Elementene som settes sammen kan være fra forskjellige nettsider, eller en kan laste opp eget materiale. Et eksempel er Popcorn-maker. Også EdPuzzle og EduCanon gir mulighet for å lage interaktive videoer der man kan legge inn enten egne videoer eller andres videoer og bearbeide disse f.eks. ved å kutte vekk deler av videoen, legge inn spørsmål, legge på ny lyd osv. Hvordan skal elever som bruker slike tjenester forholde seg til opphavsrett?

Advokaten svarer

Publisert 11. november 2015, oppdatert 22. mars 2019

I utgangpunktet tillater åndsverkloven at elever og studenter remixer og viser andre remixen når det skjer innenfor til privat bruk, jf. åndsverksloven §§ 3 og 26. Så lenge «sluttproduktet» ikke blir gjort tilgjengelig for allmennheten, f.eks. ved å «postes» på Internett, er dette uproblematisk.

Det følger av åndsverkloven § 43 fjerde ledd at fremføring og overføring av verk i ordinær klasseromsundervisning (dvs. for klasser i grunnskolen og på gymnas), anses å skje innenfor det private området.  Det betyr at «sluttproduktet» også kan gjøres tilgjengelig for medelever (og lærer) innenfor en og samme klasse, f.eks. ved fremvisning i klasserommet eller deling gjennom et lukket nettverk, uten å komme i konflikt med opphavsrettigheter.

Ønsker eleven derimot å vise frem remixen utenfor den private sfære, f.eks. over Internett, blir svaret mer komplisert. Utgangpunktet er at det må innhentes tillatelse fra opphaveren til alle de verkene / elementene som mikses sammen og vises. Det er riktignok ikke behov for å innhente egen tillatelse hvis verket er underlagt en lisens som tillater remixing (så som f. eks. Creative Commons lisens uten ND attributtet). Videre vil det være i orden å benytte elementer som er uten vern, fordi vernetiden er utløpt eller fordi de ikke anses som åndsverk etter åndsverksloven. Generelt vil imidlertid det meste av materialet som nevnes i spørsmålet være underlagt en eller annen form for opphavsrettslig vern. Selv om åndsverket er falt i det fri (f.eks. Beethovens 9. symfoni), vil det normalt knytte seg rettigheter til fremføringen (orkesterets prestasjon) og til lyd- og filmopptaket.

Se Hva er "det fri" og "public domain"?