Du er her

Spørsmål

Hvordan kan jeg legge til rette for at andre kan gjenbruke undervisningsmateriale jeg har laget?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 21. april 2016

Underviseren er opphavsmannen til det materialet han eller hun selv har laget for bruk i undervisningen og kan følgelig bestemme om andre skal få bruke dette materialet.

Se også: Opphavsretten - ansatt eller arbeidsgiver?

En enkel måte å gjøre materialet tilgjengelig på er å publisere materialet merket med fribrukslisenser som Creative Commons og legge det tilgjengelig på nettet eller på egnede plattformer for deling. Dersom materialet inneholder illustrasjoner eller lignende som andre har laget, må opphavsmennene til disse verkene samtykke til publiseringen. 

Underviseren kan også gjøre opptak av sin egen undervisning og gjøre det tilgjengelig for andre i digital form, så lenge undervisningen ikke inneholder en fremføring av opphavsrettslig vernet materiale - for eksempel fremføring av en sang, skuespill eller tekst som er for lang til å være et sitat. Et slikt opptak kan bare brukes i egen undervisning. Opptaket kan gjøres tilgjengelig på nettet under en fribrukslisens.

Dersom andre, f.eks. studenter, kommer med på opptaket i identifiserbare nærbilder, skal det innhentes samtykke fra dem i forkant av publiseringen.
 

Tillegg for grunnopplæring

Dersom de medvirkende er mindreårige slik som i deler av videregående og hele øvrige grunnopplæringen må samtykke innhentes fra foresatte.