Du er her

Spørsmål

Hvordan tilrettelegge for andres bruk?

Hvordan kan jeg legge til rette for at andre kan gjenbruke undervisningsmateriale jeg har laget?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 7. februar 2019

Underviseren er opphaver til det materialet han eller hun selv har laget og kan følgelig bestemme om andre skal få bruke dette materialet.

Se også: Opphavsretten - ansatt eller arbeidsgiver?

En enkel måte å gjøre materialet tilgjengelig på er å publisere materialet merket med fribrukslisenser som Creative Commons og legge det tilgjengelig på nettet eller på egnede plattformer for deling. Dersom materialet inneholder illustrasjoner eller annet materiale som andre har laget, må også rettighetshaverne til slikt innhold samtykke til en slik publisering. 

Underviseren kan også gjøre opptak av sin egen undervisning og gjøre det tilgjengelig for andre i digital form, så lenge undervisningen ikke inneholder en fremføring av opphavsrettslig vernet materiale som andre har rettighetene til. Hvis undervisningen inneholder slike elementer, for eksempel en fremføring av en sang, et skuespill eller en tekst, som er for lang til å være et sitat, må publiseringen klareres med relevante rettighetshavere. Opptaket kan som annet materiale gjøres tilgjengelig på nettet under en fribrukslisens.

Dersom andre, f.eks. studenter, kommer med på opptaket i identifiserbare nærbilder, bør det innhentes samtykke fra dem i forkant av publiseringen.

 

Tillegg for grunnopplæring

Dersom et opptak inneholder medvirkende som er mindreårige, som i deler av videregående og hele den øvrige grunnopplæring, må samtykke innhentes fra foresatte før opptaket kan publiseres.