Du er her

Spørsmål

Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte å dele ressurser den ansatte har utviklet, for eksempel ved å merke dem med Creative Commons-lisens?

Advokaten svarer

Publisert 23. september 2010, oppdatert 8. juni 2016

Arbeidsgiver kan be undervisningspersonalet om å dele ressurser de har rettighetene til, for eksempel ved å merke dem med Creative Commons-lisens. Arbeidsgiver kan ikke gi materialet til andre eller publisere det uten at det er avtalt med den ansatte. Opphavsretten oppstår hos den som har laget materialet og utgangspunktet er at opphavsmannen må gi sitt samtykke for at materialet skal kunne publiseres og deles.

Dersom rettighetene til materialet har gått over til arbeidsgiver, eller dersom det foreligger en avtale om gjenbruk (f.eks. gjennom en arbeidsavtale hvor dette er regulert), kan arbeidsgiver pålegge publisering eller publisere materialet selv i kraft av denne avtalen.

Se også: Opphavsretten - ansatt eller arbeidsgiver?

Dersom arbeidsavtalen må forstås slik at arbeidsgiver har rett til å bruke underviserens støttemateriale, må materialet kunne gjenbrukes av underviserens kollegaer. For å kunne publisere materialet under fribrukslisenser må imidlertid arbeidsgiver ha mer enn bare en bruksrett. Arbeidsgiver kan alltid legge til rette for og oppfordre sine ansatte til deling og gjenbruk.